Časopis Word


Časopis časopisa Word s prijateljima

„Trenuci s prijateljima“ je značajka pitanja i odgovora Riječ časopis. Između 1906-a i 1916-a, pitanja koja su navedena ispod su postavili čitaoci Riječ a odgovorio je gospodin Percival pod nazivom "PRIJATELJ." Vremenom smo odlučili da njegovo ime postavimo kao autora odgovora.

Godine 1986, The Word Foundation je kreirala tromjesečnu verziju Riječ časopis koji još uvijek izlazi. Takođe sadrži odeljak „Trenuci sa prijateljima“ koji se sastoji od pitanja naših čitalaca i odgovora dugoročnih studenata.

Čitajte Trenutke s prijateljima

PDFHTML

Softcover

Poredak

Moments with Friends


Naslovnica magazina Word, oktobar - mart, 1906

Pitanja i odgovori


Kliknite na mjesečne datume u nastavku kako biste pristupili odgovorima na sva pitanja navedena ispod tog datuma.

Kliknite na pitanje da biste došli do odgovora na to pitanje.

Kliknite na PDF za replikaciju originalnog formata.

Ožujak 1906

Kako možemo reći ono što smo bili u našoj posljednjoj inkarnaciji?

Možemo li reći koliko smo puta ranije rođeni?

Jesmo li svjesni između naših reinkarnacija?

Koja su teozofska gledišta o reinkarnacijama Adama i Eve?

Koliko je vremena određeno između reinkarnacija, ako postoji određeno vreme?

Da li menjamo našu ličnost kada se vratimo na zemlju?

PDF
April 1906

Da li teozof veruje u praznovjerja?

Koja je osnova za sujeverje da bi osoba rođena sa “caul” mogla imati neku psihičku sposobnost ili okultnu moć?

Ako se misao može preneti na um druge osobe, zašto se to ne radi tako precizno i ​​sa toliko inteligencije kao što se odvija obični razgovor?

Imamo li nešto što je analogno procesu prenošenja misli?

Kako možemo inteligentno razgovarati pomoću misli?

Da li je ispravno čitati misli drugih da li bi to htjeli ili ne?

PDF
Može 1906

Zašto je bolje imati telo kremirano nakon smrti, umesto da ga zakopamo?

Postoji li istina u pričama o kojima čitamo ili čujemo, o vampirima i vampirizmu?

Koji je razlog iznenadne smrti ljudi, bilo da su mladi ili u vrhuncu života, kada se čini da su pred njima dugi niz godina korisnosti i rasta, mentalnog i fizičkog?

Ako astralna ruka, noga ili drugi član tela nije presečen kada je fizički član amputiran, zašto astralno telo nije u stanju da reprodukuje drugu fizičku ruku ili nogu?

PDF
Juni 1906

Da li je teozof i vegetarijanac ili jede meso?

Kako se pravi teozof može smatrati teozofom i još uvijek jesti meso kada znamo da se želje životinje prenose iz mesa životinje u tijelo onoga koji ga jede?

Zar nije istina da indijski jogiji i ljudi božanskih dostignuća žive od povrća, i ako je tako, zar ne bi trebalo da oni koji se razvijaju izbegavaju meso i žive na povrću?

Kakav efekat ima jedenje povrća na ljudsko telo, u poređenju sa jedenjem mesa?

PDF
Juli 1906

Kako vegetarijanstvo može spriječiti koncentraciju uma kada se savjetuje vegetarijanstvo kako bi se postigla koncentracija?

PDF
Oktobar 1906

Koje je tačno značenje pojma elementali, koji se koriste u tolikim vezama teozofa i okultista?

Šta se podrazumeva pod “ljudskim elementalnim”? Postoji li razlika između nje i nižeg uma?

Da li postoji elementar koji kontroliše želje, drugi kontroliše vitalne sile, drugi kontroliše tjelesne funkcije, ili ljudska elementarna kontrola sve to?

Da li isti elementarni element kontroliše i svjesna djela i nesvjesne funkcije tijela?

Da li su elementi u opštim evolutivnim entitetima, i hoće li svi ili bilo koji od njih u toku evolucije postati muškarci?

PDF
Novembar 1906

Da li je zaista moguće da neko vidi budućnost?

Zar nije moguće da neko vidi stvarne pojave prošlosti i pojava kao što će biti u budućnosti tako jasno i jasno kao što vidi sadašnjost?

Kako je moguće da neko vidi vidovito kada je takvo viđenje suprotno svim našim iskustvima?

Koji su organi koji se koriste u vidovitosti, i kako se vizija prenosi sa predmeta koji su blizu, na one na velikim udaljenostima, i od poznatog nevidljivog do nepoznatog?

Može li okultist gledati u budućnost kad god to hoće, i da li koristi vidovitu sposobnost da to učini?

Ako okultista može probiti veo zašto ne bi okultisti, pojedinačno ili kolektivno, imali koristi od svog znanja o budućim događajima?

Šta je to “treće oko” i da li ga koriste vidovnjaci i okultisti?

Ko koristi pinealnu žlezdu, i koji je predmet njene upotrebe?

Kako se otvara treće oko ili pinealna žlezda i šta se dešava na takvom otvaranju?

PDF
Decembar 1906

Da li Božić ima neko posebno značenje za teozofa, i ako jeste, šta?

Da li je verovatno da je Isus bio stvarna osoba i da je rođen na Božić?

Ako je Isus bio stvarni čovek, zašto mi nemamo više istorijskih podataka o rođenju ili životu takvog čoveka od biblijske izjave?

Zašto to nazivaju 25th of December, Božić umjesto Jesusmass ili Jesusday, ili nekim drugim imenom?

Postoji li ezoteričan način razumijevanja rođenja i života Isusa?

Govorili ste o Hristu kao principu. Da li pravite razliku između Isusa i Hrista?

Koji je poseban razlog za slavljenje 25th dana decembra kao rođenja Isusovog?

Ako je moguće da ljudsko biće postane Hrist, kako se to ostvaruje i kako je to povezano sa 25 danom decembra?

PDF
Ožujak 1907

Da li je pogrešno koristiti mentalno umesto fizičkih sredstava za lečenje fizičkih bolesti?

Da li je ispravno pokušati izliječiti fizičke bolesti mentalnim tretmanom?

Ako je ispravno izlečiti fizičke bolesti mentalnim sredstvima, pod uslovom da fizičke bolesti imaju mentalno porijeklo, zašto je pogrešno da mentalni ili kršćanski naučnik izliječi te bolesti mentalnim tretmanom?

Zašto je pogrešno za mentalne naučnike da primaju novac za lečenje fizičkih ili mentalnih bolesti dok lekari naplaćuju svoje redovne troškove?

Zašto nije u redu mentalni naučnik da prima novac za lečenje bolesti kada posveti svo ovo vreme ovom poslu i mora da ima novac da živi?

Kako priroda može omogućiti onome ko zaista želi da koristi drugima, ali koji nema sredstava da se izdržava?

Da li hrišćanski i mentalni naučnici ne čine dobro ako deluju na lekove tamo gde lekari ne uspeju?

Koji smo kriterijumi imali u vezi sa mentalnim zahtevima koje bi trebalo da ima psiholog?

Na koji način sposobnost da slijedi vlastite ili druge mentalne operacije, i da istinski vidi uzroke, opovrgne tvrdnje mentalnih i hrišćanskih naučnika?

Koji su rezultati prihvaćanja i prakse učenja kršćanskih ili mentalnih naučnika?

Zašto su mnogi mentalni iscelitelji prosperitetni ako ne utiču na lečenje, i ako nisu ono što su oni predstavljali, da li bi njihovi pacijenti otkrili tu činjenicu?

Zar Isus i mnogi od svetaca nisu izliječili fizičke bolesti mentalnim sredstvima i ako je to bilo pogrešno?

Ako je pogrešno primati novac za lečenje fizičkih bolesti mentalnim procesima, ili za davanje „naučne nastave“, nije li također pogrešno da školski nastavnik prima novac za podučavanje učenika u bilo kojoj od grana učenja?

PDF
Oktobar 1907

(U pismu uredniku, martovski 1907 "Moments with Friends" je kritikovan, nakon čega slijedi odgovor gospodina Percival-a.

PDF
Novembar 1907

Hrišćanin kaže da čovek ima telo, dušu i duh. Teozof kaže da čovjek ima sedam principa. U nekoliko riječi šta je ovih sedam principa?

U nekoliko reči možete li mi reći šta se događa u trenutku smrti?

Većina spiritualista tvrdi da se u njihovim seansama pojavljuju duše umrlih i razgovaraju sa prijateljima. Teozofi kažu da to nije slučaj; da ono što se vidi nije duša, nego školjka, duh ili tijelo koje je duša odbacila. Ko je u pravu?

Ako se duša čoveka može držati zarobljenikom nakon smrti po njenom željnom telu, zašto se ta duša ne može pojaviti na seansama i zašto je pogrešno reći da se ona ne pojavljuje i razgovara sa sestrama?

Ako su pojave u seansama samo školjke, duhovi ili tela želja, koja su nakon smrti ljudske duše otpisana, zašto su u stanju da komuniciraju sa sestrama o predmetu koji je poznat samo dotičnoj osobi i zašto da li će se ista tema ponavljati iznova i iznova?

Činjenica se ne može poreći da duhovi ponekad kažu istinu i daju savete koji će, ako ih pratimo, rezultirati dobrobiti svih zainteresovanih. Kako teozof, ili bilo koji drugi koji se suprotstavlja spiritualizmu, može poricati ili objasniti ove činjenice?

PDF
Ožujak 1908

Ako je istina da se ne pojavljuju nikoga osim školjki, duhova i entiteta lišenih manasa, prema teozofskim učenjima, u seansama, odakle dolaze informacije i učenja filozofske i često teozofske prirode, koje su neki mediji nesumnjivo primili?

Da li mrtvi rade pojedinačno ili kolektivno da bi postigli određeni kraj?

Kako mrtvi jedu, ako uopšte? Šta održava njihov život?

Da li mrtvi nose odeću?

Da li mrtvi žive u kućama?

Da li mrtav san?

PDF
Može 1908

Da li mrtvi žive u porodicama, u zajednicama, i ako jesu, postoji li vlada?

Postoji li kazna ili nagrada za djela koja su učinili mrtvi, bilo za života ili nakon smrti?

Da li mrtvi stiču znanje?

Da li mrtvi znaju šta se dešava na ovom svijetu?

Kako objašnjavate slučajeve u kojima su se mrtvi pojavljivali ili u snovima, ili ljudima koji su bili budni, i najavili da je smrt određenih osoba, uglavnom drugih članova porodice, bila blizu?

Da li su mrtvi privučeni članovima onoga što je njihova porodica dok su na zemlji, i da li paze na njih; kažu da je preminula majka preko svoje male dece?

U svijetu mrtvih postoji isto sunce i mjesec i zvijezde kao u našem svijetu?

Da li je moguće da mrtvi utiču na život bez znanja živih, sugerišući misli ili dela?

PDF
Juni 1908

Da li neko zna gde je centar oko kojeg naše Sunce i njegove planete izgledaju kao da se okreću? Pročitao sam da bi to mogao biti Alcyone ili Sirius.

Šta čini da srce tuče; da li je to vibracija talasa od sunca, šta je sa disanjem?

Kakav je odnos između srca i seksualnih funkcija - takođe i disanja?

Koliko ima mjesec ima veze sa čovjekom i drugim životom na zemlji?

Da li Sunce ili Mesec regulišu ili kontrolišu period sporenja? Ako ne, šta?

PDF
Juli 1908

Možete li mi reći nešto o prirodi vatre ili plamena? Uvek se činilo da je najtajanija stvar. Ne mogu dobiti zadovoljavajuće informacije iz naučnih knjiga.

Šta je uzrok velikih požara, kao što su prerijski požari i požari koji izgledaju istovremeno iz različitih delova grada, a šta je spontano sagorevanje?

Kako se formiraju takvi metali kao zlato, bakar i srebro?

PDF
avgust 1908

Da li verujete u astrologiju kao nauku? Ako je tako, koliko se to treba smatrati povezanim sa ljudskim životom i interesima?

Zašto trenutak rođenja u fizičkom svetu utiče na sudbinu ega za tu inkarnaciju?

Kako trenutak rođenja određuje svoju sudbinu u svijetu?

Kako uticaji pri rođenju, ili nečije sudbine, sarađuju sa karmom ega?

Da li se planetarni uticaji koriste da upravljaju ljudskom karmom, ili sudbinom? Ako je tako, gdje će slobodno doći?

PDF
Decembar 1908

Zašto se ponekad kaže da je Isus bio jedan od spasilaca čovječanstva i da su narodi antike imali i svoje spasitelje, umjesto da kažu da je on Spasitelj svijeta, kao što ga drži sve kršćanstvo?

Možete li nam reći da li ima ljudi koji slave rođenje svojih spasilaca dvadeset i petog decembra (u vreme kada se kaže da sunce ulazi u znak Jarac?).

Neki kažu da je Hristovo rođenje duhovno rođenje. Ako je to tako, zašto se Božić slavi za fizičko tijelo tako što se jede i pije, na materijalni način, što je sasvim suprotno od naših koncepcija duhovnosti?

U "Moments with Friends", Vol. 4, stranica 189, rečeno je da Božić znači „rođenje nevidljivog sunca svjetla, Kristov princip“, koji, kako se nastavlja, „treba da se rodi u čovjeku“. Ako je to tako, da li slijedi da fizički Isusovo rođenje je bilo i dvadeset petog decembra?

Ako Isus ili Hrist nije živeo i podučavao onako kako je trebalo da učini, kako je to što je takva greška mogla prevladati toliko stoljeća i trebala bi danas prevladati?

Hoćete li reći da je istorija hrišćanstva samo priča, da je Hristov život mit, i da je svijet već skoro 2,000 godina vjerovao u mit?

PDF
Ožujak 1909

Ako su astralne inteligencije sposobne da vide kroz materiju, zašto nijedna kontrola duha medija ne može zadovoljiti sada poznati test narandžastog brojanja?

Koje objašnjenje može Teozofija ponuditi za neverovatne zemljotrese koji se tako često dešavaju i koji mogu uništiti hiljade ljudi?

PDF
Juni 1909

Šta je božanska inkarnacija ili inkarnacija Vrhovnog Bića?

Koja je upotreba ili funkcija hipofiznog tijela?

Koja je upotreba ili funkcija epifize?

Koja je upotreba ili funkcija slezine?

Koja je upotreba ili funkcija štitne žlezde?

PDF
Juli 1909

Da li životinje misle i misle?

Hoće li se ljudskim bićima donijeti zli utjecaj prisustvom domaćih životinja?

PDF
avgust 1909

Ima li osnova za tvrdnju onih koji kažu da se duše umrlih ljudi inkarniraju u pticama ili životinjama?

Možete li detaljnije objasniti kako različite čovjekove misli djeluju na stvar fizičkog svijeta tako da proizvode različite vrste životinja poput lava, medvjeda, pauna, zvečarke? (Ovo pitanje odnosi se na Percivalov uvodnik misao- Ed.

PDF
septembar 1909

Može li se pogledati unutar njegovog tijela i vidjeti rad različitih organa, i ako je tako kako se to može učiniti?

PDF
Oktobar 1909

U kojim se bitnim tačkama astralni svijet razlikuje od duhovnog? Ovi termini se često koriste naizmjenično u knjigama i časopisima koji se bave ovim temama, a ova upotreba je u stanju da zbuni um čitaoca.

Da li je svaki organ tela inteligentan entitet ili radi svoj posao automatski?

Ako je svaki organ ili deo fizičkog tela predstavljen u umu, zašto onda ludak ne gubi korišćenje svog tela kada izgubi upotrebu svog uma?

PDF
Novembar 1909

Ne čini se razumnim da dva ili više kontradiktornih mišljenja mogu biti ispravna u pogledu bilo koje istine. Zašto ima toliko mišljenja o nekim problemima ili stvarima? Kako ćemo onda moći reći koje je mišljenje ispravno i šta je istina?

PDF
Decembar 1909

Zašto se dragocjeno kamenje dodjeljuje određenim mjesecima u godini? Da li je to uzrokovano nečim drugim, a ne ljudima?

Ima li dijamant ili drugi dragocjeni kamen drugačiju vrijednost od one koju predstavlja standard novca? i, ako jeste, o čemu zavisi vrednost dijamanta ili drugog takvog kamena?

PDF
januar 1910

Da li duh djeluje s čovjekom i što su duhovna bića?

PDF
Februar 1910

Zar ne postoji verovanje da Atlantiđani mogu da lete? Ako je tako, gdje je navedeno takvo uvjerenje?

Da li se pojedinci koji pokušavaju riješiti problem avionske navigacije reinkarniraju Atlantide?

Ako su Atlantiđani rešili problem vazdušne plovidbe, i ako su oni koji se sada bave istim problemom bili Atlantiđani, zašto se ti pojedinci nisu reinkarnirali od potonuća Atlantide i pre sadašnjeg vremena, i ako su se reinkarnirali pre sadašnje doba, zašto nisu mogli da ovladaju vazduhom ili da lete pre sadašnjeg vremena?

PDF
Ožujak 1910

Da li smo ili nismo u jedinstvu sa atma-buddhijem?

Nije li istina da je sve što možemo postati već u nama i da sve što treba da uradimo je da to postanemo svjesni?

PDF
April 1910

Da li je tama odsustvo svetlosti, ili je to nešto odvojeno u sebi i koje zauzima mesto svetlosti? Ako su različiti i odvojeni, šta je tama i šta je svjetlo?

Šta je to radijum i kako je moguće da on neprestano odbacuje veliku energiju bez ikakvog vidljivog gubitka i gubitka sopstvene snage i tela, i koji je izvor njegove velike radioaktivnosti?

PDF
Može 1910

Da li je moguće razviti novu vrstu povrća, voća ili biljaka, potpuno drugačiju i različitu od bilo koje druge poznate vrste? Ako je tako, kako se to radi?

PDF
Juni 1910

Da li je moguće i da li je ispravno gledati u budućnost i predvidjeti buduće događaje?

PDF
Juli 1910

Da li je moguće izbaciti misao iz uma? Ako je tako, kako se to radi; kako se može povući njegov povratak i zadržati ga izvan uma?

PDF
avgust 1910

Ima li pripadnost tajnim društvima učinak usporavanja ili unapređenja uma u njegovoj evoluciji? Da li je moguće dobiti nešto za ništa?

Zašto ljudi pokušavaju dobiti nešto za ništa? Kako ljudi koji izgleda da dobiju nešto za ništa, moraju da plate za ono što dobiju?

PDF
septembar 1910

Koje su suštinske razlike između teozofije i nove misli?

Šta je uzrok raka? Da li postoji neki poznati lek za to ili će neki metod tretmana morati da se otkrije pre njegovog izlečenja?

PDF
Oktobar 1910

Zašto je zmija tako različito shvaćena od strane različitih ljudi? Ponekad se o zmiji govori kao o predstavniku zla, u drugim vremenima kao o simbolu mudrosti. Zašto čovek poseduje takav inherentni strah od zmija?

Ima li istine u pričama da su rozenkrojceri ikada palili svjetiljke? Ako je tako, kako su napravljene, koja je svrha im služila, i mogu li se sada napraviti i koristiti?

PDF
Može 1912

Zašto je orao korišćen kao amblem različitih nacija?

Da li se dvoglavi orao sada koristi kao nacionalni simbol nekih zemalja, a koji se nalazi na spomenicima drevnih Hetita biblijskih vremena, aludirajući na androgino stanje čovjeka?

PDF
Juni 1912

Na četiri četvrtine i pola četvrtine kruga na masonskom ključnom kamenu kapitula Kraljevskog luka nalaze se slova HTWSSTKS Da li imaju ikakvu vezu sa zodijakom i šta označavaju njihovi položaji oko kruga?

PDF
Juli 1912

Šta je ukus u hrani?

Ima li ukus u hrani bilo kakvu vrijednost kao hrana osim hrane?

PDF
Oktobar 1912

Kako se može zaštititi od laži ili klevetanja drugih?

PDF
Novembar 1912

Kako životinje u hibernaciji žive bez hrane i očigledno bez vazduha tokom dugog perioda hibernacije?

Može li životinja sa plućima živjeti bez disanja? Ako je tako, kako živi?

Da li nauka prepoznaje bilo koji zakon po kojem čovjek može živjeti bez hrane i zraka; ako je tako, da li su ljudi tako živeli i šta je zakon?

PDF
Decembar 1912

Zašto je vrijeme podijeljeno kao što je?

PDF
januar 1913

Ima vremena u svojim podjelama na godine, mjesece, sedmice, dane, sate, minute i sekunde bilo kakvu korespondenciju sa fiziološkim ili drugim procesima u ljudskom tijelu? Ako je tako, koje su to korespondencije?

PDF
Februar 1913

Može li čovek proživjeti, završiti zadatke i umrijeti za više od jednog života tokom svog dodijeljenog perioda na ovoj zemlji?

PDF
Ožujak 1913

Može li se elementarna materija, magijskim procesima, dovesti u konkretnu formu pomoću ruku; ako je tako, koji se konkretni oblik može proizvesti i kako se to radi?

Kako bi se ruke trebale koristiti u iscjeljivanju vlastitog fizičkog tijela ili bilo kojeg dijela tijela?

PDF
April 1913

Šta je neophodno za rast predanosti?

Kakva je priroda tamjana i koliko dugo je u upotrebi?

Da li su neke koristi od paljenja tamjana tokom meditacije?

Da li su efekti spaljivanja tamjana vidljivi na bilo kojoj ravni?

PDF
Može 1913

Koje boje, metale i kamenje pripisujemo sedam planeta?

Da li je nošenje boja, metala i kamenja određeno aspektom te planete pod kojom je rođen nosilac?

Jesu li boje, metali i kamenje posebne vrline, i kako se mogu nositi bez obzira na planete?

Koja slova ili brojevi su vezani ili pripisani planetama?

PDF
Juni 1913

Da li je čovek mikrokozmos makrokozmosa, svemir u minijaturi? Ako je tako, planete i vidljive zvezde moraju biti predstavljene u njemu. Gdje se nalaze?

Šta se podrazumeva pod zdravljem uopšte? Ako je to ravnoteža fizičke, mentalne i duhovne snage čoveka, kako se održava ravnoteža?

PDF
Juli 1913

Da li je najbolje da čovek nesvesno napusti svoje fizičko telo, da duša može da uđe u njeno stanje sna?

Koju visinu dostižu duše koje svjesno napuštaju svoja fizička tijela i koje ostaju svjesne nakon smrti?

PDF
avgust 1913

Molim vas da date definiciju besmrtnosti i ukratko navedite kako se može postići besmrtnost?

Da li čovek voli i ne voli razmišljanja svoje duše? Ako je tako, kako se one odražavaju? Ako ne, odakle dolaze te voli i ne voli?

PDF
septembar 1913

Da li je najbolje da čovek potisne svoje seksualne želje, i da li treba da nastoji da živi život u celibatu?

PDF
Oktobar 1913

Koja je logika doktrine o pomirenju i kako se ona može pomiriti sa zakonom karme?

PDF
Novembar 1913

Šta je smeh i zašto se ljudi smeju?

PDF
April 1915

Kakav je odnos magnetizma i gravitacije i kako se oni razlikuju, ako uopšte? I kakav je odnos između magnetizma i životinjskog magnetizma, i kako se oni razlikuju, ako uopšte?

Kako se tretiraju uticaji životinjskog magnetizma?

PDF
Može 1915

Da li su povezani životinjski magnetizam, mesmerizam i hipnotizam, i ako je tako, kako su povezani?

Kako se aktivira životinjski magnetizam, i na koji način se može staviti?

PDF
Juni 1915

Šta je miris; kako deluje; da li fizičke čestice sudjeluju u produkciji senzacije i koji dio ima miris u životu?

Kakva je mašta? Kako se može kultivisati i koristiti?

PDF
Juli 1915

Šta je bolest i kakve veze imaju bakterije sa njom?

Šta je rak i može li se izlečiti, a ako se može izlečiti, koji je lek?

PDF
avgust 1915

Šta je dobar način za povezivanje stanja buđenja i sanjanja, tako da ne postoji interval u kojem je spavač nesvjestan?

PDF
septembar 1915

Šta nas podstiče da se izjasnimo za naše mišljenje? U kojoj mjeri nam je dopušteno da se suprotstavimo našim mišljenjima onima drugih?

PDF
Oktobar 1915

Kako to da se problemi koji zbunjuju sve napore i izgledaju nemoguće rešiti tokom budnog vremena treba rešiti tokom sna ili odmah nakon buđenja?

PDF
Novembar 1915

Šta je memorija?

PDF
Decembar 1915

Šta uzrokuje gubitak memorije?

Šta dovodi do toga da zaboravimo svoje ime ili gde živi, ​​iako njegova sećanja ne mogu biti narušena u drugim aspektima?

PDF
januar 1916

Šta se obično podrazumijeva pod pojmom "duša" i kako treba koristiti izraz "duša"?

PDF
Juni 1916

Nije li teozofska doktrina naše patnje na zemlji kao karmička odmazda, jednaka teološkoj izjavi naše patnje kao odmazde u paklu, u tome što obe tvrdnje moraju biti prihvaćene samo na veri; i dalje, čovek je jednako dobar kao i drugi da bi proizveo moralnu dobrotu?

PDF