Podrška Fondaciji Word
Više od 70 godina, The Word Foundation je posvećena tome da djela Harolda W. Percivala učini dostupnima svima koji traže Istinu. Vaša veoma cijenjena donacija pomoći će nam da proširimo naš doseg i također podržati mnoga važna područja našeg rada, kao što su držanje knjiga u štampi, elektronsko i audio izdavanje, oglašavanje i opskrba besplatnim knjigama zatvorenicima, bibliotekama i pojedincima koji si to ne mogu priuštiti. .

Podržite nas u drugim načinima


  • Napravite ponavljajuću donaciju sa Donirajte dugme iznad.
  • Dajte kvalificirani dobrotvorni doprinos (QCD) direktno od vaše IRA, što može smanjiti vaš federalni porez na prihod u SAD-u.
  • Nazovite Fondaciju Word kao korisnika u svojoj Posljednjoj volji i testamentu ili u svom Living Trust-u.
  • Neka The Word Foundation bude „određeni korisnik“ na CD-u, IRA-i, bankovnom računu, anuitetu, polisi životnog osiguranja ili brokerskom računu.

The Word Foundation je neprofitna korporacija, oslobođena plaćanja federalnog poreza prema Zakonu o internim prihodima, odjeljak 501(c)(3)—Federalni porezni EIN: 13-1855275. Kontaktiraj nas za više informacija o bilo čemu od gore navedenog.