The Word Foundation

Kada ma prođe mahat, ma će i dalje biti ma; ali ma će se ujediniti sa mahatom i biti mahat-ma.

- Zodijak.

THE

WORD

Vol. 11 JULI, 1910. Ne 4

Autorska prava, 1910, HW PERCIVAL.

ADEPTS, MASTERS I MAHATMAS.

(Nastavak.)

SLIKA 33 Ovdje je dan da se pokaže priroda svake rase koja pridonosi stvaranju čovjeka, kako i pod kojim dominantnim karakterom i znakom svaka rasa počinje i razvija se i završava te kako su svaka rasa povezana s njima i na koje utječu one koje su joj prethodile ili koji ga prate. Nekoliko prijedloga će naznačiti neke od onoga što se može naći u ovom simbolu.

The Slika 33 prikazuje veliki zodijak sa sedam manjih zodijaka. Svaki od sedam okružuje jedan od sedam nižih znakova velikog zodijaka. U donjoj polovini velikog zodijaka ucrtani su manji zodijaci, jedan unutar drugog, u proporcijama prethodno navedenim u Figura 30i koji simbolizira odnosno fizički čovjek i fizički svijet, psihički čovjek i psihički svijet, mentalni čovjek i mentalni svijet i duhovni čovjek i duhovni svijet.

Vodoravni promjer od ♋︎ do ♑︎ velikog zodijaka je linija manifestacije; gore je ono što nije nemestificirano, ispod je manifestovani univerzum. Na ovoj slici prikazano je sedam rasa na četiri ravni, a to je duhovna ravnina koja počinje sa ♋︎ i ​​završava sa ♑︎, mentalna ravnina koja počinje sa ♌︎ i završava sa ♐︎, psihička ravnina počinje s ♍︎ i završava sa ♏︎, a fizikalna ravnina ♎︎ koja je u njihovim involucijskim i evolucijskim aspektima središnja ravnina gornje tri ravnine.

Okomiti prečnik, od a do ♎︎, simbolizira svest; ovo se proteže kroz nepročišćeno i manifestirano. Ove dvije linije, vertikalna i horizontalna, primjenjuju se u smislu koji se ovdje koristi za veliki zodijak; a ne na sedam manjih zodijaka koji ovdje predstavljaju sedam rasa. U četvrtoj rasi, rasi ♎︎, linija koja simbolizira svijest je okomita, na horizontalni promjer velikog kruga, i dijelom je identična i podudara se sa linijom koja simbolizira svijest u velikom zodijaku. Ovo nije stvar nesreće.

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎ ♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎ ♎︎ 1. RACE KRVNA 2. RACE ŽIVOT 3. RACE OBRAZAC 4. RACE SEX 5. RACE DESIRE 6. RACE MISAO 7. RACE INDIVIDUALNOST
Slika 33.

Donja polovina velikog kruga simbolizira vodoravni promjer ili liniju očitovanja sedam rasa koje se odvijaju, koje se uključuju i razvijaju. Iz središta, točka na kojoj materija (tj. Duh-materija, dvostruko očitovanje supstancije) postaje svjesna, zrače sedam linija koje se, produžene, dijelom podudaraju s promjerom sedam manjih zodijaka. Ovi okomiti promjeri, svaki od a do ♎︎ u manjim krugovima, simboliziraju liniju duž koje se svaka rasa svjesno razvija. Horizontalni promjer svakog zodijaka od sedam od ♋︎ do ♑︎, je zakrivljena linija, podudaraju se, u brojka 33, s periferije velikog zodijaka.

Svaka rasa započinje svoj razvoj u znaku ♋︎ u svom zodijaku, dostiže svoju srednju točku na ♎︎ i završava na ♑︎.

Druga rasa započela je sredinom ili ♎︎ prve rase i ♋︎ vlastitog zodijaka, a završila je ♑︎ vlastitog zodijaka i sredinom treće rase, što je bio početak četvrte rase. Treća trka započela je na kraju prve, sredinom druge i završila u sredini četvrte trke, što je bio početak pete trke. Četvrta trka započela je na kraju druge trke, koja je bila sredina treće trke, a završava sredinom pete trke, što je bio početak šeste trke. Peta trka počela je na kraju treće trke, koja je bila sredina četvrte trke, a završiće na sredini šeste trke, što će biti i početak sedme trke. Šesta rasa je započela na kraju razvoja četvrte trke koja je bila sredina pete trke, a završiće sredinom sedme trke.

Prva trka započela je početkom svemira, što je izašlo iz nemanifikovanog. Prva rasa je započela u svom znaku ♋︎ i ​​postala svijest tek u svom srednjem razdoblju, kad je dostigla svoj its, što je bio početak njene linije svijesti. Crta njegove svijesti bila je i ujedno je linija manifestacije velikog zodijaka. Prva trka nije završila. Ne umire tokom perioda manifestacije.

Razvoj sedme trke započet će krajem pete trke koja je sredina šeste trke i dovršit će se u znaku ♑︎, koja će biti u nemestificiranom. Njegova linija svijesti upotpunjava liniju manifestacije velikog zodijaka. Više bi se moglo napisati u pojašnjenju Slika 33, ali prethodno je dovoljno za objašnjenje simbolike koja se odnosi na materiju koja se ovdje obrađuje.

Velika je razlika između onoga ko postaje vješt prije nego što postane gospodar, i sposobnog koji se rodi nakon svog gospodara. Razlika je u tome što prva vrsta vještica ima nerođeni um, dok gospodar, um, ima potpuno razvijenu vještinu. Vještica gospodara može u svakom trenutku djelovati u skladu sa zakonima mentalnog svijeta, jer gospodar djeluje kroz njega i on na misao reagira spremnije nego što mozak reagira na djelovanje uma. Adept čiji je um nerođen, deluje po zakonima sveta želja, ali ne može ili ne zna jasno zakon iznad njega, oko njega, što je zakon vremena, zakon mentalnog sveta. On to ne može kontrolirati, niti može djelovati u potpunosti u skladu s njim. On djeluje po zakonu astralnog svijeta, svijeta unutrašnjih osjetila, koji svijet je odraz i reakcija iz fizičkog i iz mentalnog svijeta. Apeptičan sa svojim nerođenim umom će najvjerovatnije ostati nerođen u mentalnom svijetu na kraju manifestacije ciklusa svjetova. Učitelj učitelja odgajan je i rođen legitimno iz uma, a njegovo nasljeđe bit će mentalni svijet u koji će proći nakon što majstor postane mahatma.

Pristojni sa nerođenim umom nema samostalnu upotrebu mentalnih sposobnosti, mada te sposobnosti on koristi u većoj ili izraženijoj mjeri nego što ih inteligentni čovjek svijeta može koristiti. Neovisna i inteligentna upotreba mentalnih sposobnosti pripada isključivo učenicima majstora, koji ih nauči u potpunosti koristiti tek kada postane majstor.

Neovisna i inteligentna upotreba fokutnog fakulteta uzrokuje da samoproglašeni učenik postane i postane prihvaćenim učenikom u školi majstora. Slobodna upotreba slike i tamnih sposobnosti pripada onome što je njegov majstor vešt. Besplatno korištenje vremena i sposobnosti motiva ima samo majstor. Ali majstor ne može u potpunosti i slobodno da koristi svetlost i ja, ali iako on zna za njih, i oni deluju preko drugih fakulteta. Slobodno korištenje svjetla i ja imam sposobnost samo mahatma.

Majstor u potpunosti poseduje i koristi svoje vreme i sliku i fokus i tamne i pokretne sposobnosti, nezavisno od unutrašnjih osjetila, kao što su vid, sluh, ukus, miris, dodir, moral i ja osjetila, ili njihovo djelovanje u fizički svijet . Umjesto tmurnog otpada ili svijeta tame i zbunjenosti, gospodar zna da je fizički svijet mjesto na kojem može vladati raj. On vidi da je fizički svijet ljepši nego što to može vidjeti oko, mjesto na kojem prevladavaju harmonije koje uho ne može otkriti i gdje su forme veće nego što to čovjek može zamisliti. On to vidi kao mjesto promjene i kušnje gdje se mogu očistiti sva bića, gdje smrt mora pobijediti sve zauzvrat, gdje će čovjek moći spoznati i razlikovati istinu od lažnog i gdje će nekoga dana hodati kao gospodar i gospodar svojih oblika, osvajač iluzija, dok ga još koristi za ona bića koja se kroz njega njeguju u stvarnost.

Iz mentalnog svijeta, nebeskog svijeta, gospodar djeluje kroz unutarnji svijet osjetila u fizički svijet i dok koristi unutrašnja osjetila i fizičko tijelo on njima upravlja svojim sposobnostima. Svojim mentalnim sposobnostima putem svojih čula i u fizičkom tijelu može protumačiti iluziju materije u tri svijeta njezinih transformacija. Pomoću svog fokusnog fakulteta on može unijeti u fizički svijet i tamo predstaviti misli mentalnih i oblika astralnih svjetova. Može opažati astralno i mentalno kroz fizičko. On vidi harmonije i ljepote kombinacija fizičkog, astralnog i mentalnog. Kroz svoj vremenski fakultet majstor može čuti i vidjeti atome vremena kako neprestano teku kroz fizičku materiju i dalje, i on zna meru i trajanje jednog oblika učinjenog fizičkim, jer zna ton u kojem je postavljen i zvuči . Po tom tonu koji je vremensko ograničenje i mjera, on zna razdoblje u kojem će forma trajati sve dok se fizička materija u obliku ne bude nosila u vremenski svijet iz kojeg je potekla. Svojim sposobnostima slike majstor može stvoriti oblik i učiniti ga vidljivim tokom ulivanja u kroz njega i jedinica vremena, atoma vremena. Kroz fakultet za slike on može uzrokovati da se forme prikazuju beskrajno velike ili beskrajno male. On može povećati ili povećati molekulu do veličine svijeta ili uzrokovati da se svijet pokaže malen poput molekula. To čini držeći formu na svom imidž fakultetu i povećavajući ili smanjujući njegovu veličinu pomoću svog fokusnog fakulteta.

Pomoću svog fokusnog fakulteta majstor ulazi ili napušta fizički i psihički svijet ili bilo koji njihov dio. Pomoću fokusnog fakulteta on povezuje i prilagođava fakultete jedni drugima i osjetilima preko kojih fakulteti mogu djelovati.

Pomoću mračnog fakulteta on može uzrokovati da nestane ili da se transformiše bilo koji od oblika koje je pozvao u postojanje. Kroz mračni fakultet može proizvesti san u bilo kojem biću koje diše. Vježbanjem mračnog fakulteta majstor može spriječiti umove ljudi da uđu u carstva mentalnog svijeta prije svog vremena, a to ponekad čini i kad bi ulazak izazvao neuravnoteženost ili im mogao dati moć da podvrgavaju druge umove na svoje i on to radi kako bi provjerio ljude koji treniraju svoj um s ciljem kontrole drugih. Vežbajući tamnu sposobnost, na čovekov um može da učini da je čovek zbunjen, zbunjen i zaboravi na predmet koji je imao na vidiku. Pomoću mračnog fakulteta majstor može zamagliti osjetila i sprečiti radoznale i radoznale ljude da otkriju ono na što nemaju pravo. Vježbanjem mračnog fakulteta majstor provjerava radoznale da li osjeća, čita ili poznaje misli drugih. Pomoću mračnog fakulteta majstor sprečava one koji traže sebične ciljeve, da nauče reči i njihovu moć.

Korištenjem svog motivacijskog fakulteta majstor poznaje motive muškaraca koji ih navode na akciju. Majstor po motivu fakulteta zna da su motivi čovjeka glavni otisci njegovog života i da su oni, iako čovjeku često nepoznati, uzroci svih događaja važnih u njegovom životu. Kroz svoj motivički fakultet zna da su motivi uzroci misli, koja sve stvara u tri manifestirana svijeta. Kroz fakultet motiva majstor poznaje vrste i klase i stupnjeve svih misli za koje su ljudi sposobni i misli kao bića mentalnog svijeta. Preko motivacijskog fakulteta on poznaje prirodu vlastitog majstorskog tijela i vlastiti motiv pomoću kojeg je ono ušlo u punoću. Svojim motivacijskim sposobnostima on može pratiti misli misli koje su razrađene u dolasku u punoću svog mentalnog sveta. Kroz svoj motivski sposobnost proučava ostale motive koji bi mogli imati, ali nisu djelovali. Upoređujući motiv s drugim motivima on može prosuđivati ​​i prosuđivati ​​prema vlastitom motivu, što je uzrok njegovog djelovanja u tri svijeta. Kroz svoj motiv zna šta je i tako bira svoj rad kao majstora. Kroz svoj motivički fakultet zna da njegovo djelo još nije učinjeno ako bi prešao u duhovni svijet kao mahatma. Po svom motivacijskom fakultetu on zna da je nadrastao život, da je prebrodio smrt, da je besmrtan i da je razvio karmu života tijela kroz koje je stekao, ali da nije u potpunosti iscrpio karmu svakog od njih sve ličnosti kroz koje se um utjelovio ili pak da ima obaveze, dužnosti od kojih se u sadašnjem životu nije mogao steći jer one druge kojima on duguje ili je dužan nisu u ljudskom obliku. Zna da će mu, iako je možda razradio svu vlastitu karmu, iscrpio karmu čitavog života, možda trebati da uzme još jedan ljudski oblik ili mnoge ljudske forme, kao dužnost na koju se možda obavezao svijetu i kako odlučuju motivi koji su uzrokovali preuzimanje njegovog zalaganja. Po svom motivacijskom sposobnostu majstor poznaje uzroke koji su odredili njegov rad.

Po vremenskom fakultetu znat će za periode i pojave i cikluse svog vlastitog rada, kao i za periode onih s kojima će i s kim raditi. Prema njegovom fakultetu za slike može poznavati oblike u kojima će se pojaviti. On zna da će njegova vlastita forma i karakteristike biti približno onakve kakve su sada u fizičkom obrisu. Po mračnom će fakultetu znati kako i pod kojim uvjetima će oblici ili rase s kojima će raditi umrijeti ili se mijenjati. Po fokusu fakulteta on će znati gdje su oni i s kim će djelovati i uvjete pod kojima će se pojaviti.

Mentalne sposobnosti gospodara ne djeluju odvojeno niti potpuno nezavisno jedna od druge. Slično kao i osjetilima čovjeka, oni djeluju u kombinaciji ili odnosu jedno prema drugome. Kao što čovjek može predvidjeti ukus limuna slušajući njegovo ime, ili po njegovom mirisu ili dodirivanjem, tako bi majstor spoznao prirodu i trajanje oblika putem svog motivacijskog sposobnosti i pronašao bi bilo koju od transformacija taj oblik upotrebom njegovog fokusnog fakulteta.

Tako majstor nastavlja svoj posao i pomaže u završetku ciklusa vremena. Kad mu se fizičko tijelo istroši i treba mu drugo, uzima ga iz ranih i čistih zaliha čovječanstva koje smo prethodno spomenuli. Ako ga njegov posao vodi među muškarcima, obično se pojavljuje kao nepoznata i opskurna osoba i radi svoj posao tiho i neupadljivo koliko to zahtijevaju zahtjevi. Muškarci koji ga vide samo vide njegovo fizičko tijelo. Ne mogu da ga vide kao glavno telo, mada mogu videti njegovo fizičko telo, što svedoči o prisustvu adekvatnog u njemu, i gospodara oko njega i kroz njega, tihom snagom koju ono nosi, benignim uticajem koji to daje, ljubav koju rađa i jednostavna mudrost u njegovim riječima.

Majstor ne dolazi često među čovječanstvo, jer to nije dobro za ljude. Za muškarce nije dobro, jer prisustvo majstora oko i kroz njegovo fizičko tijelo prerano ubrzava muškarce. Prisutnost gospodara je poput vlastite savjesti. Fizička fizička prisutnost majstora ubrzava savjest u čovjeku i tjera ga da bude svjestan svojih nedostataka, poroka i neistinitosti i, premda također budi sve dobre osobine i potiče vrline u njemu, a ipak čovjekovo znanje o njegovim vrlinama, pored uporedo sa svjesnošću svojih zlih sklonosti i neistinitosti, donosi gotovo neodoljivo kajanje i žaljenje, što usporava njegovu snagu i čini da njegov put izgleda beznadno mračan, s nepremostivim preprekama. Ovo je više nego što njegov egoizam može izdržati i on će izmotati pod utjecajem koji bi bio zreliji ubrzao bi mu i pomogao mu. Prisutnost gospodara ne čini borbu u čovekovoj prirodi nejednaku; to uzrokuje da priroda i njene osobine postanu izrazite i očite. To se događa ne po volji učitelja, već zbog njegove prisutnosti. Njegovo prisustvo daje život unutrašnjoj prirodi i sklonostima i čini ih očitim, kao što sunčeva svjetlost čini vidljive sve oblike na zemlji. Sunčeva svjetlost neće drveće donijeti plod, ptice pjevati niti cvijeće procvjetati. Drveće je urodilo plodom, ptice pjevaju i cvjetovi cvjetaju, a svaka se vrsta manifestuje u skladu sa svojom prirodom zbog prisustva sunca, a ne zbog toga što sunce želi ono što bi trebalo. Sunce povećava snagu kako zima prolazi, a sezona proljeća napreduje. Postepeno napredovanje i sve veća jačina sunca nose nježne biljke dok pucaju prema gore kao odgovor na toplinu. Ne mogu izdržati i cvjetati pod jačinom sunca, dok se potpuno ne odrastu. Da sunce iznenada i neprestano zasja na mladim biljkama, one bi se osušile od njegove snage. Tako je i s velikim i malim ljudima svijeta koji poput mladih biljaka nisu u stanju da rastu pod snažnim uticajem majstora. Stoga majstor ne dolazi među ljude u svom fizičkom tijelu, ako potrebe vremena dozvoljavaju da se brine učenik majstora. Uticaj majstora je u svetu u svakom trenutku i okružuje ga; ali ovaj utjecaj utječe na umove ljudi samo koji su osjetljivi na njega. Njihova fizička tijela i njihove želje nisu u kontaktu s utjecajem pa ih stoga ne osjećaju. Majstori ne mogu uticati na tela, već samo na ljude.

Izbačen iz sveta običnih ljudi, majstor je još uvek svestan i deluje po njemu; ali on djeluje kroz um ljudi. Majstor ne smatra muškarce onako kako oni sebe smatraju. Muškarci u svijetu poznati su majstoru u njegovom mentalnom svijetu kada i kako su tamo predstavljeni njihovim mislima i idealima. Majstor poznaje čovjeka po njegovom motivu. Kad je čovjekov motiv pravi, on mu pomaže u razmišljanjima o ostvarenju njegova ideala, i iako ljudi mogu reći da ih promoviraju pravi motivi i imaju nesebični ideali, oni to ne mogu znati, jer ne znaju njihove motive i, prema tome, ne može prosuđivati ​​njihove ideale. Majstora ne utječu ćudljivosti ni osjećaji. One se u mentalnom svijetu ne pojavljuju kao misli ili ideali. Čudovišta i raspoloženja i prazne želje nikada ne dosegnu mentalni svijet; oni ostaju u svijetu emocionalne astralne želje i pokreću ih ili ih pokidaju impulsi dok se teški dim raspršuje ili pomiče nalet vjetra. Kad čovjek ozbiljno i marljivo radi i posveti svoj ideal, a njegov motiv pokazuje da na njega ima pravo, majstor misli i njegova misao dopire do uma marljivog bhakta koji tada vidi način ostvarenja svog ideala. To viđenje dolazi nakon napora, a tu slijedi mentalna radost i sreća. Tada se čovjek koji se naprezao i mučio, samouvjereno i pouzdano postavlja svoj posao i zato što vidi na koji način to treba učiniti. Na ovaj način majstor može i pomaže čovjeku. Ali majstor ne pomaže čovjeku proklamacijama, niti slanjem poruka ili izdavanjem edikata, jer gospodar želi da ljudi koriste svoj razum kao svoj autoritet za djelovanje, a ne da kao autoritet uzimaju tuđu riječ. Oni koji izdaju edikte, šalju poruke i daju izjave nisu majstori. Bar nisu majstori kao što je ovdje opisano. Majstor može prouzrokovati da se poruka dade svijetu, ali poruku mora shvatiti na osnovu svojih osobina, o prirodi poruke i načelu koji je u pitanju. Reći da je poruka od učitelja natjerat će vjernika da je prihvati bez presude, a nevjernik će se ismijavati od pretpostavljenog izvora. U oba slučaja poruka neće uspjeti u svojoj svrsi. Ali ako se poruka daje neprimjetno, bez ponosa ili izgovora kanala kroz koji dolazi i po vlastitoj zasluzi, nevjernik koji to obrazlaže prihvaćaće je bez predrasuda i vjernik će je preuzeti jer će mu se svidjeti snagom i zato što je tačno.

S prihvaćenim učenikom u školi majstora, učitelj djeluje kroz onu misao kojom postaje svjesno prihvaćeni učenik. Majstor govori muškarcima kroz njihove ideale. On razgovara sa učenikom kroz misao. S drugim majstorima razgovara motivom i svojim prisustvom.

Iako majstor nema ljudski oblik, njegov je oblik toliko individualan kao i fizički čovjek. Kad bi ljudske oči mogle vidjeti oblike gospodara, one bi se, mada u principu, sve više sličile onima koje svakodnevno susreću na prometnim ulicama.

Za čovjeka ulice ili čovjeka akcije, treba mnogo toga učiniti. Zauzet je, a drugi su takve vrste zauzeti, a svi moraju požuriti. Zauzetom čovjeku, gospodaru bez ljudskog oblika, bez osjetila, sa samo mentalnim sposobnostima, živi u mentalnom svijetu u kojem noć i dan ne postoje, gdje nema čula, a užurbanom čovjeku, takva bi slika biti neravan, ravan, možda manje zanimljiv od slike nebeskog osjećaja gdje anđeli lebde nad rijekama mlijeka i meda ili lagano prolaze jasperskim ulicama i lebde oko velikog bijelog prijestolja.

Čovjeku žurbe ne može se zamjeriti ako takav opis smatra ravnim. Ali ideali prema gospodarima neće uvijek biti ravni, čak ni prema užurbanom čovjeku. Neki dan će ga kandže njegovih želja izgrebati i probuditi, ili će njegov mentalni rast moći doseći iznad njegovih želja i njegove zaokupljene životne igre, a tada će se na njegovom mentalnom horizontu pojaviti misao koju prije nije imao, a hoće probuditi se u umu ideala. Ovaj ideal ga neće napustiti. On će i dalje sanjati svoj ideal i san će postepeno postati budan san i jednog dana, najvjerovatnije u budućem životu, budni san će mu postati stvarnost; tada ono što je bila stvarnost biće san, san o djetinjstvu njegovih života iz kojih je prošao, kako prolaze dani djece kada postanu muškarci. Potom će se osvrnuti na užurban život svog djetinjstva, na njegova važna pitanja, sa svojim teretima i odgovornostima, njegovim dužnostima, tugama i radostima. Zatim će se osvrnuti na to kao još jedan zauzeti čovek koji se osvrće na svoje rano djetinjstvo svojom važnom igrom, ozbiljnim lekcijama, veselim smijehom, gorkim suzama i svim divnim podvizima i stvarima koje čine djetetovu atmosferu i svijet i zatvori ga od onih koji su stariji od njega.

Majstori se bave idealima i mislima ljudi kao što su roditelji igranjem svojih mališana. Poput razborite majke ili dobrog oca koji gledaju igru ​​svojih mališana i strpljivo slušaju njihove snove, tako i majstori gledaju na mališane u vrtiću i u školi života. Majstori su strpljiviji od roditelja, jer nemaju loše raspoloženje; nisu peehični i dispeptični i mogu slušati i razumjeti kako roditelji nikad ne mogu. Zauzet čovek nema vremena da nauči da misli, a i ne razmišlja. Učitelj to uvek ima. Majstori imaju puno posla i puno toga i rade sve što moraju. Ali to je drugačiji posao od onog zauzetog čovjeka.

Majstori su stariji ljudi rase. Bez njih ne bi bilo napretka za čovjeka, jer će ljudi, poput djece, ako ostanu sebi prije zrelosti, umrijeti u djetinjstvu ili će se drugo vratiti u životinjsko stanje i stanje. Kako djecu stariji crtaju i upoznaju sa životom, tako ih majstori vode i povlače umove ljudi.

Dok se muškarci približavaju svojim idealima i spremni su za više ideale, majstori usmjeravaju svoj um prema vječnim istinama, ovdje nazvanim idejama, u duhovnom svijetu. Njihova misao o ideji je ideal koji u mentalnom svijetu drži gospodar, a umovi vođa ljudi u svijetu muškaraca, koji su spremni, ugledaju ideale i svojim mislima ga unose u svoj svijet muškarci. Dok muškarci vođe izriču tu misao, novi ideal, u svet ljudi, oni koji ih slušaju impresionirani su tom mišlju; oni to uzimaju i izgledaju kao svoj ideal. Na ovaj način se čovjek uvijek vodi i obrazuje svojim idealima ako će razmišljati samo prema gore, a ne prema dolje. Na ovaj način, dajući ljudima nove ideale dok nastavnici daju svojim predavačima nove lekcije, čovječanstvo vodi dalje u svom rastu od strane majstora koji, iako nisu vidjeli, ikada prisutni.

Prema idealima čovječanstva kao cjeline ili rase dijelom ili nekolicine vođa, majstori misle, a vrijeme se raspoređuje i teče prema svojoj misli. Moć majstora je njihova misao. Njihova misao je njihov govor. Misle, govore, a vrijeme teče dalje, unoseći u puninu težnje čovjeka. Riječ majstora održava svijet u ravnoteži. Riječ majstora drži je u svom obliku. Riječ majstora prouzrokuje revoluciju svijeta. Ali iako riječ učitelja zvuči kroz i podržava svijet, malo uši može čuti njegov ton, malo očiju može vidjeti njegov oblik, malo uma može shvatiti njegovo značenje. Pa ipak, svi umovi pokušavaju shvatiti značenje doba koje je majčinska riječ izgovorila. Mnoge se oči raduju kada vide što će to donijeti, a uši su napete da bi uhvatile notu, koju new age zvuči.

Od starosti do starosti u vremenskom svetu, u mentalnom svetu, u nebeskom svetu čoveka, majstor radi dok ne napravi sve mere vremena. Njegov ciklus potrebnih inkarnacija je završio, njegova fizička, psihička i mentalna karma odavno se iscrpila, s njegovim fizičkim i vještim tijelima želja u njihovim svjetovima koji djeluju sa zakonom i za njega, gospodar koji djeluje iz mentalnog svijeta spreman je postati mahatma , za ulazak u duhovni svijet.

Prolasku učitelja kao mahatme u duhovni svijet ne prisustvuju poteškoće niti ih prethodi tami koja prisustvuje rođenju učenika kroz njegovu utrobu tame, na dan mentalnog svijeta. Učitelj zna put i zna ući u duhovni svijet. Ali on ne ulazi prije pokretanja mjera vremena. Stojeći u svom fizičkom tijelu i kroz svoje vješto tijelo, majstor izgovara riječ rođenja. Po svojoj riječi rođenja on se rađa. Svojom rođenom rečju, ime majstora prelazi u ili postaje jedno s njegovim imenom kao mahatma. Riječ o njegovom rođenju kao mahatmi naziva se upotrebom svog svjetlosnog fakulteta i njegovog Ja-fakulteta. Dok daje ime po ovim fakultetima, on ulazi u duhovni svijet. Tamo je oduvijek bio, ali nije ga mogao percipirati, nije mogao shvatiti, dok upotreba svjetla i Ja-fakulteti nisu to shvatili.

Da bi postali mahatma svi se fakulteti spajaju u jedno biće. Svi fakulteti postaju Ja-jesam. Ja jesam mahatma. Ja više ne mislim, jer razmišljanje završava znanjem. Mahatma, jesam, zna. On je znanje. Kao mahatma niti jedan fakultet ne djeluje sam. Svi su zajedno kao jedno, a svi su kraj svih razmišljanja. Oni su znanje.

Na mahatmu je nestao fizički, zujao svijet. Unutarnji svijet želja osjećanja je ugušen. Sve misli u mentalnom svijetu su prestale. Tri manifestirana svijeta vremena nestala su i stopila sa duhovnim svijetom. Svetovi su otišli, ali ih u duhovnom svetu shvata mahatma. U svjetovima vremena, koji su sačinjavali nedjeljive čestice koje su ultimativne podjele vremena, svaki je svijet bio poseban u sebi, ali u punini vremena, kada vrijeme naleti na izvore iz mentalnog svijeta, sve pojedinačne jedinice trče zajedno poput kapi vode i miješaju se, i sve zajedno čini vječnost, duhovni svijet koji je jedan.

Onaj ko je ušao i poznaje večnost je večnost. Zna da je on bio i bio i uvijek i uvijek jesam. Sve su stvari prisutne u ovom znanju. Kao što ja i sama znam, neograničena svetlost obiluje, i iako nema očiju koja bi je videla, svetlost poznaje i sebe. Ja znam sebe kao svjetlost, a svjetlost jesam. Ako mahatma želi da bude kroz čitavu vječnost samo onako kako on poznaje sebe, ja jesam, kao biće, on isključuje iz svoje svjetlosti manifestirane svjetove i ostaje Ja-Ja, njegova svjetlost, svjetlost kroz vječnost. U drevnim istočnjačkim filozofijama, o ovom se stanju govori kao o ulasku u nirvanu.

Postanak mahatme i takav ulazak u nirvanu nije određeno u vrijeme ili nakon što on postane mahatma; odlučuje ga majstor preko svog motivacijskog sposobnosti, a ta odluka ili uzroci takve odluke utvrđeni su i čine svi motivi koji su čovjeka naveli u njegovim naporima u svladavanju i postizanju. Taj je izbor onaj asket koji ne voli svijet, i ostavljaju ga da postignu svoje zasluženo blaženstvo. Izbor proizlazi iz početaka čovjeka kako vidi i misli sebe kao različitog i odvojenog od drugih i ne odnosi se prema drugima.

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎ SIGHT Slušanje Ukusna SMELL TOUCH MORAL Ja SVJETLO VREME SLIKA FOKUS TAMKA MOTIVNO JA SAM
SLIKA 34.
Fakulteti uma i osjetila koji im odgovaraju.

Majstor koji misli na dobrobit čovečanstva radi čovečanstva, a ne da će napredovati, ne postane mahatma ostaje u tihom blaženstvu nirvane. Mahatma koja ostaje u svom blaženstvu zna da jesam, kao i ja samo. Onaj ko zna izvan i unutar ja, zna i ja kao što sam i ja; ali on takođe zna da jesam kao Ti. Ne ostaje u spoznaji vlastitog svjetla. On govori spoznaju svoje svjetlosti, koja je svjetlost, u tri očitana svijeta. Kada neko kada postane mahatma govori svoju svjetlost, svi svjetovi odgovaraju i dobivaju novu moć, a nesebična ljubav se osjeća kroz sva bića. Onaj ko je odrastao u jedinu svetlost, onaj koji poznaje duhovni identitet svih bića, uvek će govoriti u svetlu ono što je postao. Svjetlost koja je tako dala živote u svijetu i ne može umrijeti, i iako je ljudi možda ne vide, ipak će zasjati, a srca ljudi kojima je rečeno pronaći će je u sazrijevanju svog vremena.

Mahatma koja je odlučila ostati vječno svjetlo kroz manifestirane svjetove zadržava svoja fizička, vješta i gospodara. Ne može čovjek postati mahatma bez svog fizičkog tijela, ali ne svaka mahatma održava svoje fizičko tijelo. Fizičko je tijelo potrebno za razvoj i rađanje svih tijela. Fizičko tijelo je ono u kojem se duhovna, mentalna i psihička i fizička materija pretvaraju, uravnotežuju i razvijaju. Fizičko tijelo je stožer svjetova.

Mahatma koja ostaje kroz svjetove i u svjetovima koristi sposobnosti koji se odnose na svjetove na kojima djeluje. Ali mahatma koristi fakultete drugačije od master-a. Majstor koristi svoje sposobnosti mišlju, mahatmu znanjem; majstor zna kao rezultat razmišljanja, a znanje sledi misao. Mahatma zna prije nego što pomisli, a misao se upotrebljava samo kao izrada i primjena znanja. Fakultete uma koriste mahatme i majstori u bilo kojem svijetu, ali samo mahatma može imati potpunu i besplatnu upotrebu svjetlosnog fakulteta i Ja Ja. Mahatma koristi svjetlo i ja sam fakultete pojedinačno ili zajedno, sa ili odvojeno od ostalih pet fakulteta.

Svaki fakultet ima posebnu funkciju i moć i zastupljen je u svakom drugom fakultetu. Svaki fakultet nema samo svoju funkciju i moć, već ga mogu osnažiti ostali fakulteti, mada svim ostalim fakultetima dominira fakultet čijoj moći doprinose.

Faktor svjetlosti daje davaču svjetla kroz sve manifestirane svjetove. Ali svjetlost jednog svijeta nije svjetlost drugog svijeta. U svom vlastitom svijetu, duhovni svijet, svjetlosni fakultet je čista i nesmješana inteligencija, odnosno fakultet kroz koji dolazi inteligencija i kroz koji se inteligencija izražava. Lagana sposobnost uma je ona sposobnost putem koje se percipira univerzalni um, a sposobnost pomoću koje pojedinačni um postaje sjedinjen s univerzalnim umom.

Pomoću svjetlosnog fakulteta vremenski fakultet istinski izvještava o prirodi vremena. Laki fakultet omogućava vremenskom fakultetu da uistinu sagleda i izveštava o materiji u njenim krajnjim i atomskim kombinacijama. Po lakom fakultetu koji deluje s vremenskim fakultetom mogu se načiniti bilo kakve kalkulacije. U nedostatku svetlosnog fakulteta, vremenski fakultet ne može zaista zamisliti niti izvesti o promenama materije, um je netačan i ne može izvršiti nikakve kalkulacije, niti ima istinito poimanje vremena.

Svjetlosni fakultet koji djeluje sa fakultetom slike omogućuje uma da oblikuje neformiranu materiju, da mentalno zamisli sliku ili kombinaciju slika i oblika u skladnim odnosima, prema snazi ​​svjetlosti koja se opaža i kojom svjetlošću oblici skladno oblikovanog.

Svjetlosnim fakultetom koji djeluje sa fokusnim fakultetom um je u stanju usmjeriti svoju pažnju na bilo koji predmet ili stvar, uvesti u obzir bilo koji mentalni problem, a pomoću svjetlosnog fakulteta fokus fakultetu je omogućeno da se stalno drži i procjenjuje uistinu svi oblici, predmeti ili stvari. Lakim fakultetom je fokusiran fakultet omogućen da pokaže put do bilo kojeg dostignuća. Srazmerno odsustvu svetlosnog fakulteta, fakultet za fokusiranje ne može istinski pokazati umu predmet ili stvar na koju je usmeren.

Svjetlosna sposobnost uma koja djeluje na tamnu sposobnost, uzrokuje da um postane svjestan vlastitog neznanja. Kada se mračni fakultet koristi pod svjetlosnim sposobnostima, neistine i sve neistine iznose na vidjelo i um može otkriti sve nesavršenosti, apsurde i nesrazmjer, u vezi s bilo kojim predmetom ili stvarima na koje se usmjerava. Ali ako se mračni fakultet koristi bez svjetlosnog fakulteta, to stvara zbunjenost, neznanje i mentalnu sljepoću.

Ako svjetlosni fakultet djeluje s motivom, um može znati uzroke svih događaja, radnji ili misli i može zaista odlučiti ili predvidjeti što će proizaći iz bilo koje misli ili akcije. Po svjetlu i motivima sposobnosti, vodeći princip nečijeg života i djelovanja, uzroci nečijeg djelovanja i rezultati koji će iz toga nastupiti možda su poznati. Svjetlom i motivima koji skladno djeluju zajedno, čovjek može pronaći vlastite motive i moći je odlučiti i odabrati koji će motiv biti vodič njegovih budućih misli i postupaka. Bez svjetlosnog sposobnost, motivirani fakultet neće istinski pokazati motive u sebi, što podstiče misao i djelovanje.

Po svetlosnom fakultetu koji djeluje sa Ja-ja sam, Ja-Ja-Ja postajem svjestan i možda je i sam poznat. Svjetlošću koja djeluje s fakultetskim fakultetom čovjek impresionira svoj identitet u svim okolnim stvarima i pušta svoj fakultet u atmosferu i osobnosti s kojima dolazi u kontakt. Svjetlošću i Ja sposobnošću um je u stanju vidjeti sebe kroz prirodu i vidjeti sve stvari koje se razvijaju prema samosvjesnoj individualnosti. U nedostatku ili srazmjerno odsustvu svjetlosnog fakulteta, Ja-fakultet nije u stanju razlikovati se po materiji, a čovjek je neodlučan i u nedoumici ima li čovjek neko buduće postojanje osim svog tijela.

Laki fakultet bi trebao djelovati i biti uvijek prisutan u djelovanju ostalih fakulteta. Kad svjetlosni fakultet izostane ili prestane funkcionirati, čovjek je duhovno slijep.

Vremenska sposobnost je snimač promjena u manifestaciji. Do vremena poznavanje razlika i promjena u materiji i pojavama su poznate. Vrijeme ili promjena materije su različiti u svakom od svjetova. Po fakultetskom vremenu vrijeme u bilo kojem od manifestiranih svjetova razumije se u svijetu u kojem djeluje.

Do vremena kad djeluje na svjetlosnom fakultetu, um je u stanju pogledati u svijet na koji je usmjeren i uočiti omjer u kojem su čestice ili tijela povezana jedno s drugim i koji je period njihova djelovanja u kombinaciji. Do trenutka kad fakultet djeluje na svjetlosni fakultet, svjetlosni fakultet može razumjeti umu, prema njegovoj moći i čistoći, trajanju ćelije i odnosu i promjenama njegovih nedjeljivih čestica, a um može shvatiti odnos i promjene svjetova u trajanju vječnosti. Bez funkcije vremenskog fakulteta, svjetlosni fakultet može pokazati umu nikakve promjene u bilo čemu.

Djelovanjem vremena na fakultetu za slike, fakultet za slike pokazuje ritam i metar i udio u obliku, bilo da se oblik smatra eterskim valom ili idealnom slikom isklesanom iz mramornog stupa. Kada je pod utjecajem vremenskog fakulteta, fakultet za slike će otkriti sukcesiju oblika, kako jedan oblik slijedi onaj koji mu je prethodio, a završava se u onom koji ga slijedi, tijekom involucije i evolucije. U nedostatku vremena, fakultet za slike ne može pokazati vezu između oblika, a um neće biti sposoban da putem slikovnog fakulteta napravi ili se prisjeti ili slijedi melodiju, metar i harmoniju, ili da vidi boju u njoj ili je dodijeli bilo koji predmet.

Vremenski fakultet usmjeren na fokusni fakultet pokazuje razliku i omjer i odnos predmeta i objekta. Pomoću vremenskog fakulteta fokus fakultet može grupisati i prikazati odnos između stvari i događaja bilo kojeg određenog razdoblja. Ako vremenski fakultet ne pruža pomoć, fakultet koji fokusira nije u stanju prikupiti svu materiju koja se odnose na predmet na koji je usmjeren i um nije u stanju procijeniti predmet u stvarnom svjetlu.

Postupajući sa vremenskim fakultetom, mračni fakultet može proglasiti sukcesiju i prirodu želje, meru i intenzitet želje, kao i transformacije želja. Pod utjecajem vremena, mračni fakultet može pokazati različita stanja i promjene sna, njegove dubine i njihova razdoblja. Ako vremenski fakultet ne djeluje s tamnim fakultetom, tamni fakultet ne može imati redovnu akciju i nije u mogućnosti slijediti nijedan redoslijed u akciji.

Djelovanjem vremena na fakultetu s motivima, ciklusi i njihove promjene mogu biti poznati u bilo kojem od svjetova, uzrocima grupiranja i djelovanja atoma, međunarodnim ratovima ili mirnoj kombinaciji i suradnji nacija . Korišćenjem vremenske sposobnosti, motivacijski fakultet će umu upoznati s efektima koji će uslijediti nakon razmišljanja bilo koje misli i djelovanja te misli u različitim svjetovima i periodima u kojima će se događati dogoditi. Ako je vremenski fakultet neaktivan, motivirani fakultet ne može pokazati odnos uzroka prema učinku, a bez vremenskog fakulteta um će biti zbunjen i motivski fakultet neće moći razlikovati uzrok od posljedice.

Ja sam fakultet koji djeluje pod utjecajem vremenskog fakulteta vrti se i tkne materijale i uslove i okruženja za um kroz manifestirane svjetove u, pod i u skladu s kojima djeluje. Korišćenjem vremenskog fakulteta, I-am fakultet može pratiti uvjete i okruženja kroz koja je um postupao u bilo kojem vremenskom periodu. Prema neaktivnosti vremena, fakultet je nesposoban da se prisjeti svog odnosa prema bilo kojem periodu ili događaju i nije u stanju da sebe vidi kao postojeće u prošlosti ili budućnosti. Vremenski fakultet mora biti prisutan u svim mentalnim aktivnostima i operacijama muškaraca.

Fakultet slike je matrica u kojoj se materija drži i daju joj se obrisi i forme. Kroz fakultet za slike oblici traju.

Fakultet slike koji djeluje sa svjetlosnim sposobnostima izaziva um da slika oblike u boji i u kvalitetu svijeta u kojem djeluje. Bez fakulteta za slike, fakultet za svjetlost ne može pokazati razliku u obrisima, niti razlikovati oblik.

Po slici fakultet koji deluje na vremenskom fakultetu vreme, materija se oblikuju i talože u formu u svetu u kojem deluje. Uz fakultet za slike, vremenski fakultet pokazuje umu oblike koji su bili povezani ili povezani u prošlosti. Bez fakulteta za slike vremenski fakultet nije u stanju da preuzme i dovede u formu ni u jednom od tri manifestirana svijeta.

Upotrebom fakulteta za slike, fakultet za fokusiranje može sagledati bilo koji oblik prošlosti i pokazati umu bilo koji oblik budućnosti koji je već bio naglašen i određen. Bez fakulteta za slike, fakultet za fokusiranje ne može prikazati forme umu.

Djelovanjem slike slike na tamni fakultet, mračni fakultet uzrokuje da se pojavljuje umu i poprima formu, njegove strahove, sumnje, apetite i strasti. Upotrebom fakulteta za slike mračni fakultet uzrokuje da um vidi oblike u stanju sna. Bez fakulteta za slike, tamni fakultet ne može dati oblik nikakvom strahu niti vidjeti bilo kakve oblike u snovima.

Prema fakultetu za slike, motivirani fakultet čini um svjesnim vrstama i vrstama oblika koji proizlaze i kako proizlaze iz različitih misli. Bez fakulteta za slike, motivirani fakultet nije u stanju da umu objavi oblike koje misli poprimaju, niti da daju oblik idealima.

Upotrebom fakulteta za slike, a putem Ja-Ja fakulteta, um može poznavati oblike svojih prošlih inkarnacija, vidjeti oblike kroz koje je prošao, ili oblik u kojem se sada nalazi u psihičkom svijetu, i njegov oblik u mentalnom svijetu, i može shvatiti kakav je oblik u to vrijeme u duhovnom svijetu. Pomoću fakulteta za slike i putem Ja-Ja sposobnosti um je u stanju zamisliti svoj oblik u svom vlastitom stanju kao različit od oblika fizičkog tijela.

Srazmerno odsustvu fakulteta za sliku, I-am fakultet nije u stanju da umom zamisli bilo koji oblik ili dizajn koji se odnosi na bilo koji od svjetova, niti da ima bilo kakav oblik ili stil izražavanja. Bez sposobnosti slike koja djeluje s drugim fakultetima um nije u stanju opisati ili slikati sebi ili drugim umovima, drugim oblicima ili vlastitim u bilo kojem od svjetova osim onoga i u vrijeme u kojem djeluje, i bit će nesposoban da vidi ljepotu forme u figuri ili govoru ili gracioznost u pokretu.

Fakultet fokusa uravnotežuje i povezuje ostale fakultete jedan s drugim. Daje mentalnu spoznaju bilo kojem predmetu i to je sposobnost pomoću koje se um diže i spušta iz svijeta u svijet. Ostali fakulteti se fokusiraju i spajaju iz sveta u svet sve dok ne uđu u duhovni svet gde svi postaju jedno. Kada se sve sposobnosti stapaju u jedno, um je znanje i moć, zračeći i besmrtni.

Kad fakultet svjetlosti usmjerava ili inducira fakultet za fokusiranje, um se osvjetljava bilo kojim predmetom u svijetu na koji je usmjeren. Kako svjetlosnom fakultetu pomaže fakultet za fokusiranje, um je u mogućnosti da se okruži svjetlosnim tijelom koje nije svijet svijeta u kojem djeluje. Pomoću fakulteta za fokusiranje svetlosni fakultet dovodi svetlost u centar i čini telo svetlosti. U nedostatku fokutnog fakulteta, svjetlosni fakultet difuzuje svjetlost bez odnosa prema predmetima ili objektima.

Vrijeme koje djeluje na fakultetu fokusiranja omogućava uma da pronađe bilo koji događaj u svijetu svog djelovanja i da prati uzastopna razdoblja, materiju, njegove revolucije i da izračuna sukcesiju promjena promjena iz svijeta u svijet. Uz pomoć fokusnog fakulteta, vremenski fakultet može se povećati ili smanjiti protok vremena i pokazati kako vrijeme prelazi iz jednog svijeta u drugi i postaje vrijeme onog drugog. Bez fakultetskog fokusa vremenski fakultet nije u stanju da izvještava um o bilo kakvoj pojavi prošlosti, a um nije u stanju da vidi bilo kakvu promjenu koja se može dogoditi u budućnosti, a um nije u stanju izračunati na prošlost ili budućnost .

Pod utjecajem fokusnog fakulteta fakultet za slike može reproducirati bilo koji oblik koji je postojao bilo gdje. Zahvaljujući fakultetu za fokusiranje, koji deluje na fakultetu za slike, um je u stanju da beskrajno uvećava najsitnije oblike i smanji one najveće veličine na beskonačno male. U nedostatku fokutnog fakulteta, fakultet za slike ne može umu pokazati bilo kakve različite predmete ili oblike, niti može dati mentalnu perspektivu brojkama.

Pod utjecajem fakulteta za fokusiranje mračni fakultet može obustaviti aktivnosti uma na fizičkoj ravnini djelovanja i proizvesti san, ili on može proizvesti hipnotički san drugih umova, ili možda zadržati nečije budnost i probuditi druge iz hipnotičkog sna. Pod utjecajem fakulteta za fokusiranje mračni fakultet može upoznati um, tamu i prirodu sna, šta je smrt i procesi smrti. Pod vodstvom fokusnog fakulteta može se načiniti mračni fakultet da izveštava o nečijim željama i koja je nečija vladajuća želja, koji su apetiti, koje su strasti, ljutnja i poroci i kako utiču na ostale fakultete uma, i može pokazati način djelovanja između sposobnosti i osjetila. U nedostatku fakulteta za fokusiranje, tamni fakultet obustavlja rad drugih sposobnosti uma i stvara san. Kad fakultet za fokusiranje prestane djelovati s tamnim fakultetom, tamni fakultet proizvodi smrt.

Usmjeravanjem fakulteta za fokus na motivirani fakultet čovjek može spoznati vladajuće načelo vlastitog života ili života drugih. Sa fakultetskim fokusom, motivirajući fakultet će pokazati motiv koji je izazvao svaku misao, radnju ili rezultat i prosuditi posljedice koje iz toga proizilaze. Pomoću fakulteta za fokusiranje, fakultet za motive će pokazati šta je misao, šta ju je nagnalo i gdje stanuje. Bez motiva fakultetskog fokusa ne mogu se znati, misao se ne može otkriti i um ne može znati uzroke svog djelovanja.

Ja sam fakultet pravilnim korišćenjem fokusa, koji umu daje umu ko je i šta je. U stanju je znati i sačuvati svoj identitet u bilo kojem svijetu, bez obzira na uvjete pod kojima bi mogla djelovati. Ali, prema nesposobnosti Ja da koristim fokus fokus, um neće spoznati ni u jednom od svjetova. U nedostatku fokusa, fakulteti ne mogu djelovati u kombinaciji, a slijedi ludilo. Fokusni fakultet čuva jedinstvo u djelovanju fakulteta. Ako se fokus fakulteta ne koristi u vezi sa svim fakultetima, nitko pojedinačno ili u kombinaciji ne može dati istinite izvještaje o bilo kojem predmetu ili stvari.

Uticaj mračnog fakulteta širi se kroz sve svjetove i utječe na sve ostale sposobnosti uma. Mračni fakultet je razlog svake sumnje i straha u umu. Ako ne dominira, provjerava ili kontrolira jedan ili svi drugi fakulteti, mračni će fakultet stvoriti nered i zbrku u umu. Mračni je fakultet negativno snažan i odupire se kontroli ili dominaciji. Pod kontrolom je onoliko koliko se vrši da obavlja svoje funkcije u službi ostalih fakulteta. Mračni je fakultet potreban i vrijedan sluga kad se ovladava, ali jak, neznalica i nerazuman tiranin kada to ne kontrolišu.

Kada djeluje na tamnom fakultetu, svjetlosni fakultet nije u stanju da umu objavi nijedan predmet ili stvar srazmjerno jačini svog djelovanja ili otpora, a proporcionalno svojoj dominaciji um je zaslijepljen. U nedostatku mračnog fakulteta, sve bi stvari mogli vidjeti umom, ali ne bi bilo razdoblja odmora i aktivnosti, ni dana i noći.

Pod djelovanjem mračnog fakulteta, vremenski fakultet ne može izvještavati o ispravnim promjenama i nije u mogućnosti napraviti proračune koji se tiču ​​razdoblja ili događaja. Srazmjerno kad tamni fakultet prestane kontrolirati ili utjecati na vremenski fakultet, vremenski se periodi produžuju i kada mračni fakultet uopće ne djeluje, vrijeme nestaje u vječnost i sve je dan negativnog blaženstva, jer ne bi bilo sjene ili za razliku od svetlosti koje bi tada prevladalo i um ne bi napravio proračune.

Fakultet slika na koji djeluje mračni fakultet nije u stanju ništa dati obliku ili će reproducirati sve oblike tame kojih je um ikada bio svjestan, a tamni će fakultet stvoriti sliku slike da proizvede nove slike, nove forme neprimjerenih ili opakih i zloćudnih aspekata, koji predstavljaju faze želja i strasti i osjetilne poroke. U nedostatku mračnog fakulteta, fakultet za slike bi pokazao oblike ljepote i zamislio uma onim stvarima koje su ugodne umu.

Srazmerno uticaju mračnog fakulteta, fakultet za fokusiranje nije u stanju da umu predstavi nijedan predmet ili stvar, ne može sagledati ili odnositi jedni druge misli i predmete misli, niti koordinirati ili odnositi radnju fakulteti jedni drugima. U nedostatku i smirivanju i kontroli mračnog fakulteta, fokusni fakultet može grupisati i koordinirati predmete, misli i subjekte razmišljanja, te ih jasno i sažeto predstaviti umu. U nedostatku mračnog fakulteta, fokusni fakultet nije u stanju da očisti i ojača um. No, iako je miran i kontroliran, sposobnost fokusiranja uma omogućava kontinuiranu svijest.

Kad dominira mračni fakultet, motivirani fakultet nije u stanju upoznati um sa svojim motivima ili uzrocima njegovog djelovanja, pa srazmjerno dok utjecaj mračnog fakulteta prevladava, motivirani fakultet sprečava se da bi um mogao razumjeti odnos između uzroka i posljedice, način i način mišljenja i uma nije u stanju razlikovati između njegovih sposobnosti i osjetila, te uzroka djelovanja bilo kojeg. U nedostatku ili nadgledanja nad mračnim sposobnostima, motivirani fakultet može umu spoznati vlastitu prirodu i omogućuje umu da odabere i odluči bez sumnje najbolji put djelovanja.

Srazmjerno utjecaju i rasprostranjenosti mračnog fakulteta, Ja-fakultet nije u stanju dati um identitetu, a um prestaje biti svjestan u bilo kojem ili svim svjetovima svog djelovanja. Kad mračni fakultet prevlada nad fakultetom Ja to uzrokuje nesvjesnost uma i stvara smrt u tom svijetu; u nedostatku mračnog fakulteta, ja-fakultet postaje svesvjestan u svijetu svog djelovanja; prevladava svjetlost, ali um nema što prevladati i nemaći otpor, nadvladavanjem kojeg bi mogao steći snagu, ne može postati potpuno samosvjestan i besmrtan. Savladavanjem mračnog fakulteta, Ja-fakultet stiče besmrtnost i uče kako da spozna sebe. U nedostatku mračnog fakulteta, fakulteti ne uče savršenstvo u funkciji, a njihovo bi poslovanje postajalo sporije i napokon bi prestalo; um bi bio jednostavno svjestan bez individualnosti i bez svjesnosti svijesti.

Umom putem sposobnosti motiva djeluje svako djelovanje i rezultati djelovanja; i započinje s radom ostalih fakulteta. Motivacija je uzrok njihovog djelovanja i određuje njihovu moć. Po motivu motiva, um odlučuje o svojim idealima i o tome kakvo će dostići.

Po motivu motiva um odlučuje o tome koji će predmet ili predmet osvijetliti fakultet. Srazmerno odsustvu motivacijskog fakulteta, svetlosni fakultet ne može da obavesti i um ne može da razume duhovni svet, prirodu svetlosti.

Po motivu motivacija, vremenski fakultet omogućuje umu prirodu i djelovanje vremena ili materije u bilo kojem od manifestiranih svjetova; pokazuje uzroke svojih cirkulacija, određuje periode svog djelovanja i odlučuje o količini i kvaliteti i omjeru njegova djelovanja. Pomoću i prema razvoju motivacijskog fakulteta vremenski fakultet može umu izvijestiti o bilo kojem događaju ili događaju prošlosti, koliko god bio udaljen, razumio sadašnjost i predvidio događaje iz budućnosti, u mjeri u kojoj su bili određen motivom. Po motivu motiv vremena vremenski fakultet može umu pokazati prirodu misli, način i način svog djelovanja na drugu materiju, te kako i zašto materiju vodi ili usmjerava u oblik. Kada je motivirani fakultet neaktivan, vremenski fakultet nije u stanju izvještavati ili priopćiti umu prirodu materije, uzrok njezinih promjena te kako i zašto dolazi i odlazi i mijenja se u redovnim periodima.

Po motivu kroz fakultet slike odlučuju se različite vrste figura, oblika, obilježja, boja i izgleda u bilo kojem od manifestiranih svjetova, ili kakvi će biti u duhovnom svijetu, te hoće li ili neće biti prema proporcija ideala. Po motivu koji djeluje kroz sposobnost slike, slika i boja i oblik daju se mislima, a misao poprima oblik. Bez pomoći motivacije, sposobnost uma uma ne može dati oblik materiji.

Kad fakultet za motive djeluje na fakultet za fokusiranje, određuje se kada, gdje i pod kojim uvjetima će se um inkarnirati, te se odlučuje i regulira kakva će biti karma. Po motivu sposobnosti utvrđuje se rođenje u fizičkom svijetu i kako i pod kojim uvjetima će se um rađati u bilo kojem od drugih svjetova. Pomoću motivacijskog fakulteta um može putem fokusnog fakulteta pronaći svoje motive i spoznati uzroke. U nedostatku sposobnosti pokreta, svjetovi ne mogu započeti s radom, materija nema nagona za djelovanje, um nema svrhe u naporima, sposobnosti su ostale inertne i strojevi karme se ne mogu pokrenuti.

Prema djelovanju motiva na tamnom fakultetu, mračni se fakultet potiče u akciju; opire se, zlobno misli i zbunjuje um; to je uzrok neskladnih apetita, proizvodi strast i sve faze želje; predlaže i potiče sve čežnje, želje i ambicije. S druge strane, to je sredstvo za kontrolu apetita i strasti, i uzrok je plemenitih težnji, prema motivu koji upravlja mračnim sposobnostima. Kad motivirani fakultet djeluje kroz mračni fakultet, um je odsječen od fizičkog svijeta i stvara se smrt; i, prema motivu, um zadržava mračni fakultet želje, nakon smrti. Prema motivu, um se rađa iz svog fizičkog tijela kroz tamnu sposobnost u mentalni svijet. U nedostatku mračnog fakulteta, um ne bi imao načina da nadvlada otpor i ne bi mogao postići nikakva dostignuća niti samosvjesnu besmrtnost.

Po motivu koji djeluje na Ja fakultet, um odlučuje o tome što će postati svjestan, i svjesno što će postati, određuje kakva će biti kvaliteta njegovih reflektivnih moći i šta će se odražavati.

Fakultet motivacije koji djeluje na Ja-fakultetu odlučuje šta će um raditi i osjećati i razmišljati i znati kada djeluje u fizičkom i drugim svjetovima. Fakultet motiva određuje zašto i u koje svrhe um traži besmrtnost, metodu kojom će se besmrtnost postići i šta će um biti i raditi nakon besmrtnosti. Kako motivirani fakultet vodi I-Ja fakultet, um će ili ne želi shvatiti ili pogrešno shvatiti svoja tijela, hoće ili neće znati ispravno iz pogrešnog djelovanja, hoće ili neće moći prosuditi okolnosti i uvjete u svojoj istinitoj vrijednost, i spoznati sebe kakva jest u bilo kojem trenutku na bilo kojem od svjetova, kao i ono što može postati u ovom i budućim periodima manifestacije. Ako sposobnost motiva nema, ne postoji um samoga djelovanja. Motiv sposobnosti mora biti prisutan u svim mentalnim funkcijama i radnjama. Samo učenjem njegovih motiva može um spoznati svoje pravo ja.

Ja-Ja sam samosvjesna, samo-identificirajuća i individualizirajuća sposobnost uma.

Ja sam fakultet daje individualnost i individualizira svjetlost. Kad ja imam fakultet koji djeluje sa svjetlosnim fakultetom, um postaje sfera sjaja i moći i slave. Ako djelujem sa svjetlosnim sposobnostima, um može ostati u duhovnom svijetu ili se pojaviti kao superiorno biće bilo kojem od bića svjetova u koji može ući. U nedostatku Ja-Ja sposobnost, svjetlo ostaje univerzalno i nije individualizirano, samospoznaje je nemoguće, a um ne može imati identitet.

Ja-fakultet uma koji djeluje kroz vremenski fakultet utiskuje materiju identitetom, daje kontinuitet uma i čuva identitet sebe kroz promjenu. U nedostatku Ja-Ja sposobnost, um ne može asimilirati jednostavnu materiju, a materija ne može postati samosvjesna.

Djelovanjem Ja-Ja nastavnog fakulteta kroz fakultet slike um dominira, zadržava i daje prepoznatljivost obliku. Ono impresionira ideju postojanja u obrascima i pokazuje način na koji se oblici razvijaju i kojim se može postići napredak ka individualnosti; određuje vrstu i vrstu; on broji, imenuje i čuva red i vrste i u obliku. Kroz fakultet za slike, I-am fakultet u jednom fizičkom životu određuje kakav će biti oblik njegovog sljedećeg fizičkog tijela. U nedostatku Ja-Ja fakulteta, fakultet za slike ne može dati nikakvu različitost niti individualnost za formu; materija bi ostala jednostavna i ujednačena i ne bi postojalo forme.

Kroz fakultet za fokusiranje, ja-ja predajem snagu. Ja-fakultet koji djeluje putem fokusnog fakulteta govori sam iz sebe, kroz i u svaki od svjetova. Djelujući kroz fakultet za fokusiranje, um je uravnotežen, uravnotežen, prilagođen i povezan sa svojim tijelima i može biti u sebi i djelovati i spoznati sebe kroz sve svjetove i razlikovati se od svog tijela svakog svijeta. Ako djelujem sa fakultetom za fokusiranje, um se može locirati i pronaći u bilo kojem od svjetova. Djelovanjem Ja-Ja sa fokusom uma ima memoriju. U odsustvu Ja-Ja fakulteta, ljudski oblik bi bio idiot. Bez Ja-Ja sam fakultet fokus bi postao neaktivan i um ne bi mogao napustiti svijet u kojem se nalazi.

Poput mene Ja koji djelujem na tamnom fakultetu, um odolijeva, vježba, trenira i odgaja želju i prevladava neznanje, regulira svoje apetite, šuti i pretvara svoje poroke u vrline, dominira u tami, osvaja i nadvladava smrt, usavršava svoju individualnost i postaje besmrtna. U nedostatku ili bez nadzora I-am fakulteta, tamni fakultet bi kontrolirao ili potisnuo i srušio ili prouzrokovao da postanu neaktivni drugi umovi uma, a um bi pretrpio mentalnu i duhovnu smrt.

Akcijom Ja-a na motivu mozak postaje utisnut na ideju egoizma što je dominantan motiv njegovog djelovanja. Dok ja dominiram motivima, um će imati neujednačen razvoj i nesavršeno i neharmonično postignuće. Kako motiv odlučuje o djelovanju Ja-fakultetskog fakulteta, um će postati ravnomjerno razvijen, skladan u svom djelovanju i imati savršeno postignuće. Bez Ja-Ja koji djeluje s motivom, um ne bi imao usporedbu za djelovanje i nikakvu ideju dostignuća.

Ja-fakultet treba da djeluje sa svim ostalim sposobnostima uma. Ona prenosi ideju stalnosti na ostale fakultete i kraj je postignuća kao uma. Bez Ja-Ja sam fakultet, ne bi bilo kontinuiteta, postojanosti ili individualnosti uma.

(Nastavlja se.)