International Shipping.

Informacije o međunarodnom transportu
Samo američka sredstva - Hvala

Napominjemo:
Razmišljanje i sudbina i Riječ Knjige iz Serije II, molim te navedite kilograme kilograma 3 *
Muškarac, žena i dete, Demokratija je samouprava, i Zidarstvo i njegovi simboli molim te brojku 1 kilograma u težini *

Kanada:
Za narudžbe koje uključuju knjigu funta 3:
Jedna knjiga 3 funta
...........................................
$ 12.00
Svaka dodatna knjiga 3 funta
...........................................
$ 4.00
Svaka dodatna knjiga 1 funta
...........................................
$ 2.00
Za narudžbe ne uključujući knjigu 3 funta:
Jedna knjiga 1 funta
...........................................
$ 5.00
Svaka dodatna knjiga 1 funta
...........................................
$ 2.00
Sve ostale zemlje:
...........................................
Za narudžbe koje uključuju knjigu funta 3:
Jedna knjiga 3 funta
...........................................
$ 21.00
Svaka dodatna knjiga 3 funta
...........................................
$ 6.00
Svaka dodatna knjiga 1 funta
...........................................
$ 4.00
Za narudžbe ne uključujući knjigu 3 funta:
Jedna knjiga 1 funta
...........................................
$ 9.00
Svaka dodatna knjiga 1 funta
...........................................
$ 4.00

* Tegovi su približni