The Word Foundation

THE

WORD

SEPTEMBAR, 1915.


Autorska prava, 1915, HW PERCIVAL.

TRENUTAK SA PRIJATELJIMA.

Šta nas podstiče da se izjasnimo za naše mišljenje. U kojoj mjeri nam je dopušteno da se suprotstavimo našim mišljenjima onima drugih?

Mišljenje je rezultat mišljenja. Mišljenje je pogled između puke vjere i znanja o subjektima ili stvarima. Onaj ko ima mišljenje o nečemu, može se razlikovati od onih koji imaju ili znanje ili puko uvjerenje o predmetu. Jedan ima mišljenje zato što je razmišljao o toj temi. Njegovo mišljenje može biti tačno ili netačno. Da li je to tačno ili ne, zavisiće od njegovih pretpostavki i načina razmišljanja, ako je njegovo rasuđivanje bez predrasuda, njegova mišljenja će obično biti tačna, i iako će početi sa pogrešnim pretpostavkama, on će dokazati da su pogrešni u toku njegovih zaključaka. Ako, međutim, dopušta predrasude da se upliće u njegovo razmišljanje ili bazira svoje pretpostavke na predrasude, mišljenje koje on formira obično će biti netačno.

Mišljenja koja je čovek formirao predstavljaju mu istinu. Možda nije u pravu, ali on veruje da su u pravu. U odsustvu znanja, čovek će stajati ili pasti od svojih mišljenja. Kada se njegova mišljenja odnose na religiju ili neki ideal, on vjeruje da bi se trebao zalagati za njih i osjetiti poticaj da se drugi usvoje njegova mišljenja. Odatle dolazi njegovo prozelitiziranje.

Ono što nas podstiče da pregovorimo za naše mišljenje je vera ili znanje na kojem počivaju naša mišljenja. Može nas se potaknuti i želja da drugi imaju koristi od onoga što smatramo dobrim. Ako se njegovom temeljnom znanju i želji za dobrim delom dodaju lična razmatranja, napori da se drugi preobrate u sopstvena mišljenja mogu da razviju fanatizam i, umesto dobrog, biće učinjena šteta. Razum i dobra volja treba da budu naši vodiči u pregovorima za naše mišljenje. Razum i dobra volja dopuštaju nam da iznesemo svoja mišljenja u argumentu, ali nam zabranjuju da pokušamo prisiliti druge da ih prihvate. Razum i dobra volja zabranjuju nam da insistiramo da drugi prihvate i da se preobrate u naše mišljenje, i čine nas jakim i poštenim u podršci onome što mislimo da znamo.

HW Percival