The Word Foundation

THE

WORD

MAJ, 1912.


Autorska prava, 1912, HW PERCIVAL.

TRENUTAK SA PRIJATELJIMA.

Zašto je orao korišćen kao amblem različitih nacija?

Vjerojatno su različiti motivi potakli uzimanje orla kao amblem mnogih nacija koje su ga usvojile. Ipak, može se pretpostaviti da je uzeta zato što je najbolje predstavljala prirodu i politiku, ambiciju, ideal nacija koje su je nosile kao svoj standard.

Orao je kralj ptica i zraka, kako se kaže da je lav ljubazan među zvijerima. To je ptica grabljivice, ali i pobjeda. To je ptica velike izdržljivosti, sposobna za brz i dug let. Brzo se njiše na svoj plijen, brzo se diže i visi u veličanstvu na velikim visinama.

Narod želi snagu, izdržljivost, hrabrost, brzinu, dominaciju, moć. Orao sve to ima u velikoj mjeri. Razumno je pretpostaviti da su to neki od razloga zbog kojih su narodi ili plemena ili vladari usvojili orla kao svoj standard. Činjenica je da je simbol mnogih pobjedničkih naroda našeg povijesnog razdoblja, a posebno onih koji vode rat na velikim daljinama.

Ovo su karakteristike orla. Ali nacije koje ovu pticu usvajaju kao svoj simbol obično kvalificiraju ili specijaliziraju njenu posebnu prirodu ili namjeru ili ideal bilo motom koji prati orla ili postavljanjem simbola u orlove talone ili u njegov kljun, poput grane, strelice, zastava, štit, žezlo, munje, od kojih svaki pojedinačno ili u kombinaciji s drugim amblemima simbolizira lik nacije ili karakteristike koje nacija voli i koje su joj ciljeve.

Sve je to sa praktičnog i materijalnog stanovišta. Postoji još jedna simbolika orla gde se iste karakteristike mogu posmatrati sa duhovnijeg stanovišta.

Jedno je od četiri „živa bića“ koja se spominju u Apokalipsi za koja se kaže da stoje oko Božjeg prestola. Orao je dodeljen znaku Škorpiona zodijaka. Simbolizuje duhovnu snagu u čoveku. Orao je živahna, duhovna snaga u čovjeku koja se može uzdići do najvećih visina. Narod ili čovjek koji uzima orao kao amblem u duhovnom smislu ima za cilj postići na duhovan način sve ono što je orao predstavljen u svojoj materijalnoj simbolici. On teži pobjedi nad svime što je ispod njega i koristi svoju moć da se uspne u više domene. Usmjeravajući ovu moć koju predstavlja orao osvajač svojih želja, stječe dominaciju u regiji svoga tijela kroz koju se uspinje i poput orla pravi svoj dom u planinskim visinama tijela iznad vratnih kralježaka. Tako se diže od znaka Škorpion koji je najniži kraj kralježnice, prema vrhu, koji vodi u glavu.

Da li se dvoglavi orao sada koristi kao nacionalni simbol nekih zemalja, a koji se nalazi na spomenicima drevnih Hetita biblijskih vremena, aludirajući na androgino stanje čovjeka?

Kada se dvoglavi orao koristi kao nacionalni amblem, ponekad se između ostalog namjerava označiti da su dvije nacije ili zemlje ujedinjene kao jedan, mada u vladi mogu biti dvije glave. Ako nisu drugi simboli pratili dvoglavog orla na spomenicima drevnih Hetita, ovaj simbol se ne bi odnosio na androginog čovjeka. Androgin čovjek ili čovjek s dva spola mora sadržavati dvije funkcije, dvije moći suprotnih priroda. Dvoglavi orao je iste prirode, jer su obje glave orlova. Da bi androginog čovjeka predstavljao orao, orla treba pratiti ili biti povezan s lavom, koji, iako u različitom carstvu, među životinjama predstavlja kakav je orao među pticama. Drevni rosikruci su govorili o „Krvi Crvenog lava“, pod čime su podrazumevali želje ili životinjsku prirodu u čoveku. Oni su takođe govorili o „glutenu Belog orla“, pod čime su mislili na psiho-duhovnu moć u čoveku. Ta dvojica, krv crvenog lava i gluten bijelog orla, rekli su, trebalo bi da se sretnu i dogovore i vjenčaju, a iz njihove bi zajednice razvili veću snagu. Ovo zvuči kao prazna vika ludaka, osim ako se ne razume simbolika. Kad to bude, shvatit će se da su više razumjeli fiziološke procese nego što im je dodijeljeno priznanje.

Krv crvenog lava je aktivna želja koja živi u krvi organizma. Gluten bijelog orla je u svom prvom aspektu limfa u tijelu. Limf ulazi u srce i tako se sjedinjuje s krvlju. Iz ovog saveza rađa se još jedna snaga koja nameće generaciji. Ako se ispuni ovaj impuls, alhemičari su rekli da će lav postati slab i orao će izgubiti snagu na uspon. Ako bi se, međutim, gluten bijelog orla i krv crvenog lava nastavili miješati zajedno ne ustupajući nagon, lav bi postao jak i orao moćan, a novorođena moć iz njihovog miješanja bi dala mladost za tijelo i snagu za um.

Ova dva, lav i orao, simboliziraju s psihofizičkog stanovišta dva principa, muški i ženski aspekt čovjeka. Androgin je onaj koji ima mušku i žensku prirodu i funkcije. Lav i orao, krv i limfa, koji se stapaju u isto tijelo i obavljaju svoje funkcije za stvaranje nove snage unutar tog tijela i ne popuštajući impulsu za vanjsko izražavanje, stvaraju novu tjelesnu snagu iz koje se rađa novo biće koje se poput orla može uzdići sa zemlje i uzdići se u viša carstva.

HW Percival