The Word Foundation

Dah je zamah klatna, koji, ljuljajući se van trajanja kroz avione u vremenu, diše, uvlači se, diše, diše u svetovima na svim tim ravnima.

- Zodijak.

THE

WORD

Vol. 3 AVGUST, 1906. Ne 5

Autorska prava, 1906, HW PERCIVAL.

ZODIAC.

V.

Zodijak treba posmatrati i razumjeti sa mnogih stanovišta. Kada je krug 360 stepeni predstavljen svojim dvanaest znakova bez ikakve figure unutar njega, to se smatra kao cjelina ili jedna, kao što se vidi u Slika 4.

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎
Slika 4.
♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎
Slika 5.

Slika 5 pokazuje zodijak u svom dvostrukom aspektu. Gornja polovina kruga simbolizira neočitovano i donju polovinu manifestiranog univerzuma. Gornja polovina ostaje nemanifestovani univerzum, dok donja polovina kruga predstavlja univerzum u manifestaciji, koji je noumenal i fenomenalan. Slika 5 pokazuje, dakle, znakovi aries (,), bik (,), pisces (♓︎), gemini (and) i aquarius () su nemanifestovani znakovi, i da su manifestirani znaci leo () ), virgo (,), libra (,), škorpion (♏︎), i strijelac (). Znakovi raka (♋︎) i Jarca (♑︎) pripadaju i manifestovanom i nemanifestovanom svemiru, jer se putem raka uma-dah, nemanifestovano, pojavljuje, a zbog Jarca, individualnosti ili uma, manifestovani univerzum prelazi u nemanifestovano.

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎
Slika 6.

Slika 6 pokazuje manifestovano da se reflektuje u nemanifestovani univerzum. Stoga se supstanca (,), koja nije manifestovana, odražava u životu (♌︎); i putem života ta supstanca ispoljava dualnost i postaje materija u svojoj involuciji.

Motion (♉︎) se odražava u obliku ().

Svest (♈︎) se odražava u spolu (). Čovječanstvo, kao najviši razvoj svjesne seksualne funkcije, je najbolji izraz svijesti u fizičkom svijetu.

Želja (♏︎) u manifestovanom svetu je odraz volje (♓︎) u nemanifestovanom svetu. Upravo kroz želju da se volja podstiče na akciju i postiže se cilj želje.

Misao (in) u manifestovanom svetu je odraz duše (♒︎) u nemanifestovanom svetu. Upravo kroz misao, volja pokazuje odnos koji postoji između svih stvari, a kroz misao čovek uči kako da se identifikuje sa dušom stvari.

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎
Slika 7.

Slika 7 prikazuje ravni nekoliko znakova.

Kretanje (and) i volja (♓︎) se ovde vide da su na istoj ravni; supstanca (and) i duša (♒︎) se nalaze u ravni ispod; dah (♋︎) i individualnost (♑︎) su u centralnoj ravni; život (and) i misao (♐︎) su u jednoj ravni u manifestovanom svetu; Oblik (♍︎) i želja (♏︎) su u ravni ispod.

Svest (and) i seks (♎︎) su jedini znaci koji nisu na ravni. Seks (♎︎) je najniža faza materijalnog života. Ona nema ravan, ali je pod ravninom oblika želje (♍︎ – ♍︎).

Svest (♈︎) nije na nekoj ravni, kao što je iznad i izvan svih stvari, iako ona postoji kroz sve stvari, i sve stvari zavise od nje za njihovo biće.

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎ Ovan. Taurus. Blizanci. Rak. Leo. Devica. Vaga. Škorpija. Strelac. Capricornus. Aquarius. Ribe.
Slika 1.

Slika 1 daje znakove zodijaka, s imenima znakova.

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎ Svest. Head. Kretanje. Neck. Supstanca. Ramena. Dah. Grudi. Život. Srce. Forma. Womb. Sex. Crotch. Desire. Gland of Luschka. Misao. terminal filament. Individualnost. Kičma, suprotno srce. Soul. Kralježnice između ramena. Will. Cervikalni Vertebrae.
Slika 2.

Slika 2 pokazuje zodijak, sa znakovima i imenima karakteristika svakog znaka.

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎ Svest. Head. Ovan. Kretanje. Neck. Taurus. Supstanca. Ramena. Blizanci. Dah. Grudi. Rak. Život. Srce. Leo. Forma. Womb. Devica. Sex. Crotch. Vaga. Desire. Gland of Luschka. Škorpija. Misao. terminal filament. Strelac. Individualnost. Kičma, suprotno srce. Capricornus. Soul. Kralježnice između ramena. Aquarius. Will. Cervikalni Vertebrae. Ribe.
Slika 3.

Slika 3 pokazuje znakove, sa imenima i njihovim karakteristikama. Na ovoj slici trougao označava tri kvaternara, pri čemu je svaka tačka trougla prva od četiri znaka koji čine njegov kvartar.

♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎
Slika 8.

Slika 8 pokazuje znakove našeg sadašnjeg manifestovanog univerzuma. Znak (♋︎) rak, dah, je početak manifestovanog univerzuma i nalazi se na najvišoj ravni manifestovanog univerzuma. Kao što je opisano u uvodnik „Dah“ (Riječ, Juli, 1905)Veliki Dah diše sve stvari u postojanje. To je ono kroz što se homogena supstanca diferencira i dolazi u drugi znak, život.

Život (le) leo je veliki okean materije izvan neposrednih čula. To je dvostruka duhovna materija koja se ubrzava i gradi u formu.

Oblik (♍︎), devica, je onaj dizajn po kojem se život naglašava i oblikuje. Forma dostiže svoj najkonkretniji izraz i svoj najveći razvoj u fizičkom svijetu kroz seks.

Seks (,), libra, predstavlja najnižu tačku involucije disanja, života i forme i početak evolucije individualnosti.

Ova evolucija počinje sa željom (), škorpionom, koji je na istoj ravni kao i oblik (,), devica, ali na uzlaznom luku kruga. Upravo taj princip želje u koji se dah inkarnira i na koji djeluje um-dah proizvodi misao.

Misao (,), sagitalna, je ona koja izvlači latentne mogućnosti želje i podiže želju do ravni mišljenja. Misao je na istom planu kao i život (,), leo, ali život je na silaznom luku, dok je misao na uzlaznom luku kruga. Kroz misao se izražava i gradi individualnost, a individualnost (,), jarac, dovršava evoluciju daha. Dah (and) i individualnost (♑︎) su na istoj ravni.

Imamo konkretan primer involucije i evolucije upravo opisane u fiziološkim činjenicama i psihološkim dokazima, kao što je opisano u uvodniku pod tim imenom (“Dah”).

Dah je mnogo vrsta, a fizički zrak je sredstvo kojim se utjelovljuju psihički i um-dah. Dah je zamah klatna dualnog uma i oduzima ljudski život. Dah, kao što je udahnut u pluća i srce, stimuliše krv i počinje plimu života (,), leo. Životna krv se probija kroz tijelo i ubrzava njegove esencije u formu (,), virgo, koja je oblik tijela, i sa ovom oborinom svaka ćelija tijela koja ima seks je impresionirana i stimulirana. Tako se probudi želja (io), škorpion, a želja izaziva seks (,), libru. Upravo na tom raskršću postaje moguće podići želju misli; i iz delova seksa, kao što je pokazano, klica koja se tamo razvija i razrađuje može se podići kroz terminalnu nit, reprezentativnu za uzlaznu misao (,), sagitalnu, do kičmene moždine.

Individualnost (,), jarac, je, kao što je ranije rečeno, na istom planu kao i dah (,), rak, ali na uzlaznom luku kruga.