The Word Foundation

Kada ma prođe mahat, ma će i dalje biti ma; ali ma će se ujediniti sa mahatom i biti mahat-ma.

- Zodijak.

THE

WORD

Vol. 11 AVGUST, 1910. Ne 5

Autorska prava, 1910, HW PERCIVAL.

ADEPTS, MASTERS I MAHATMAS.

(Nastavak.)

Fakulteti ne djeluju pojedinačno i nezavisno jedan od drugog, već u kombinaciji. Kada pokušate isključivo koristiti neki od fakulteta, um je neharmoničan u svom djelovanju i neće biti ni u svom razvoju. Tek kada svi djeluju zajedno i u svojim pravilnim funkcijama i sposobnostima, um će imati najbolji i najcjelovitiji razvoj. Fakulteti su kao organ uma. Po njima dolazi u kontakt sa svjetovima, preuzima, mijenja, asimilira, pretvara materiju u sebe i djeluje na i mijenja materiju svjetova. Kao što čula služe tijelu, tako i sposobnosti služe razumu. Kao što vid, sluh i druga osjetila pomažu jedni drugima i doprinose jedni drugima za opće blagostanje, ekonomičnost i očuvanje tijela, tako bi i fakulteti trebali djelovati i pridonositi djelima jednih drugih u vježbanju, obuci i razvoju uma kao celine; i kao što je dobro očuvano i uređeno tijelo važan i vrijedan sluga uma, tako je i um, s dobro obučenim, razvijenim i artikuliranim sposobnostima, vrijedan i važan sluga čovječanstvu i svjetovima. Kao što se velika briga tokom dugogodišnjeg napora mora posvetiti treningu i usavršavanju osjetila tijela, tako bi trebalo posvetiti veliku pažnju upotrebi i razvoju sposobnosti uma. Kao što gubitak ili oštećenje bilo kojeg osjetila utječe na vrijednost i snagu tijela, tako će i oštećenje djelovanja sposobnosti ograničiti djelovanje uma.

Svi muškarci koriste svoja čula, ali samo se obukom i razvojem od njih može najviše ili najbolje koristiti. Svi muškarci koriste svoje sposobnosti, ali malo ko razmatra razlike i razlike između samih fakulteta i između sposobnosti uma i čula tijela. Umjetnik postaje velik srazmjerno sposobnosti upotrebe svojih čula. Um postaje velik i koristan do te mjere da se razvija i koordinira svoje sposobnosti.

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎ SVJETLO VREME SLIKA FOKUS TAMKA MOTIVNO JA SAM
SLIKA 35.
Sposobnosti uma i znakovi zodijaka kojima odgovaraju.

Čovjek postaje majstor kada je naučio kako koristiti svoje sposobnosti. Sam majstor je u stanju da inteligentno koristi svoje sposobnosti u svakom trenutku i da ih zna razlikovati od svojih čula, ali svaki čovjek u određenoj mjeri koristi sposobnosti svog uma. Od trenutka kada čovjek počne vježbati i razvijati svoje sposobnosti i upravljati svojim čulima, od tog vremena, svjesno ili nesvjesno do sebe, počinje postati majstor. Čovjekovo tijelo ima posebne organe kroz koje djeluju čula, pa tako postoje i centri i dijelovi ljudskog tijela kroz koje i iz kojih sposobnosti uma djeluju i djeluju dok je um u tijelu.

Onaj ko bi postao umjetnik zna da su mu potrebne i da se moraju poslužiti organima osjetila, na kojima počiva njegova umjetnost. Zna da mora brinuti o onom delu svog tijela kroz koji razvija svoj smisao; ipak ne daje poseban tretman oku ili uhu; on ga trenira vežbom. Dok mjeri tonove i udaljenosti i uspoređuje boje i oblike i procjenjuje proporcije i harmonije, njegova čula postaju oštrija i spremnije odgovaraju na njegov poziv, sve dok se ne istakne u svojoj određenoj umjetnosti. Iako mu možda nije poznato, on mora biti vješt u svojoj umjetnosti i vježbati. Koristi svoje sposobnosti, ali u službi čula, što rade oni koji su u školi čula. Umjesto toga, neka koristi svoja čula u službi svog uma i svojih ministara, fakulteta.

Oko ne vidi, ni uho ne čuje nijanse boje i tona, oblika i ritma. Osjetila, putem oka ili uha, osjete boju ili oblik ili zvuk, ali ne mogu ih analizirati, uporediti niti razumjeti. Sposobnosti svjetla i vremena to rade i to rade pod imenom osjetila vida ili zvuka, a ne pod imenom sposobnosti svjetla i vremena. Tako da čula dobivaju čast ne zahvaljujući njima i maskiraju se kao sposobnosti, već ona služe osjetilima. Osposobljavanjem fakulteta za opsluživanje osjetila i prepoznavanjem osjetila kao stvarima koje se trebaju poštovati pronalazit će se put koji vodi u školu osjetila, ona koja postoji.

Smatrati da su fakulteti različiti i nadmoćniji čulima i trenirati nečije znanje kako bi znali fakultete i njihovo djelovanje razlikovati se od osjetila, a prepuštati fakultetima da upravljaju osjetilima put je koji vodi ka školi uma, a to je škola majstora.

Sposobnosti uma mogu se trenirati na način sličan načinu na koji se treniraju čula. Kao i kod osjetila, način vježbanja fakulteta je njihovo vježbanje. Treba ih vježbati neovisno o osjetilima. Dok je sposobnost razvijena koja odgovara osjetilu vida, oko i osjećaj vida se ne trebaju koristiti. Tek nakon što se praksa u obuci svjetlosnog fakulteta srela s dovoljno uspjeha, da može jamčiti pouzdanost u svojoj samostalnoj uporabi, tek tada se oko može koristiti u vezi s tim. Ali čak i tada se vidni vid, kao i vid vida, moraju smatrati i shvatiti kao podređeni sposobnosti svjetla. Čovjek ne vježba, niti razvija sposobnost svjetla, sjedeći zatvorenih očiju i pokušavajući vidjeti stvari. Ako neko vidi stvari zatvorenih očiju, razvija svoj unutrašnji, vidovit ili astralni vid, a ne sposobnost svjetla. Fakulteti su obučeni mentalnim procesima, a ne osjetilima ili njihovim organima. Osjetila se ne smiju usmjeriti kao strogo gledajući zatvorenih očiju ili naprežući uho da čuje. Osjetila bi trebala biti opuštena, a ne usredotočena.

Treba početi trenirati fakultete određenim stavom uma. Za treniranje lakog fakulteta, stav bi trebao biti pažnja, samopouzdanje, iskrenost i dobra volja.

Svjetlost sposobnosti svjetlosti je inteligencija koja dolazi i osvjetljava um prema nečijem napretku. Da bi razvio ovu sposobnost uma, čovjek može usmjeriti svoj um prema predmetu svjetlosti i pokušati uočiti i shvatiti šta je svjetlost u svakom od svjetova, duhovnog, mentalnog, psihičkog i fizičkog. Kako neko postane vješt u vježbi, otkrit će da je inteligencija svjetlo i osvijetlit će um kad ga svjetlosni fakultet uspije uočiti.

Stav uma za vježbanje vremena je strpljenje, izdržljivost, tačnost i sklad. Svi bi se fakulteti trebali misaono usmjeriti na vrijeme i na sposobnost vremena. Kako se neko razvija u praksi ove četiri vrline, um će oživjeti, stimulirati i doći će do promene u razumevanju stvari, a promena će imati nova značenja.

Tražiti koordinaciju, proporciju, dimenziju i ljepotu, trebao bi biti stav uma kad se želi vježbati sposobnost slike. Energije uma treba da budu usmerene na ideju fakulteta za slike, ali um ne bi trebao stvarati slike ili oblike dok se mentalni sposobnost mentalno upotrebljava. Ako su slike ili boje ili figure izložene i vidljive, razvija se vidovit vid vida, a ne sposobnost slike. Da bi se pomoglo pozivanju profesora slike na samostalnu upotrebu, riječi, imena i brojevi trebaju biti zamišljeni i vidjeti njihovu ljepotu i proporciju, dimenziju i koordinaciju, kako se imena, brojevi i riječi oblikuju ili oblikuju.

Traženje ravnoteže, pravde, dualnosti i jedinstva mentalni je stav ili uvjet u kojem treba postojati za vježbanje fokusa, i s tim stavom bi trebao saviti sve svoje sposobnosti da bi znao ono što iznad svega cijeni. Predmet koji se uzima ne sme biti, međutim, ni u čemu povezan sa osjetilima ili mogućim senzualnom percepcijom. Kako će napredovati u svojoj praksi um će mu postati jasniji, mentalna magla će se ukloniti i on će biti osvijetljen predmetom svog pretraživanja.

Snaga, služenje, ljubav i požrtvovnost trebali bi predstavljati stav u kojem treba pokušati sa vježbanjem i vježbanjem mračnog fakulteta. Trebao bi pokušati da bude informisan o tajni smrti. Kako sačuva pravi stav uma i nastavi s vježbom, shvatit će to.

Sloboda, akcija, iskrenost i neustrašivost trebali bi biti odlike koje čine mentalni stav neophodan za vježbanje i vježbanje motoričkih sposobnosti. Sve energije uma trebaju biti usredotočene na poznavanje akcije ispravne misli. U tu svrhu treba imati na umu vježbanje i uspjeh će biti objavljen kada mu se otkriva prava priroda. Sve su ove osobine potrebne da bi se suočili sa nečijom pravom prirodom. Ali čovjek koji koristi ovaj fakultet trebao bi odrediti i imati iskrenu želju i odlučno riješiti ispravne nepravde pod svaku cijenu. Ako je ova namjera izvjesna i istrajna u njegovoj glavi, neće se bojati.

Stalnost, znanje, sopstvo i moć formiraju stav u kojem se um može, sa svim sposobnostima savijenim u predmetu jastva, pokušati pozvati u neovisno, svjesno biće, Ja-fakultet. Razmjerno postignutom uspjehu, um će dobiti pridruživanje moći, a čovjek povjerenje u svoju upornost kroz smrt, a može po svojoj volji stajati kao stup svjetla.

Dijeljeni su dijelovi tijela preko kojih fokus fakultet djeluje tokom normalnih aktivnosti. Da biste mogli vježbati i disciplinirati fakultete, zapravo nije potrebno poznavati sve podudarnosti dijelova tijela s kojima su povezani niti centre iz kojih djeluju. Delovi i centri postaju vidljivi onima koji ih mogu koristiti. Kad se fakulteti razumiju i njihovo djelovanje postane jasno nečijem mišljenju, on će sam pronaći način da ih vježba, disciplinira i koristi ih prirodnim putem dok nauči govoriti i razmišljati i izražavati svoju misao. Nije potrebno imati učitelja ili majstora. Osoba uči pomažući sebe i pomažu mu u naporima do mjere u kojoj pronalazi sredstva da pomogne sebi.

Izvan vlastitog srca ne postoji mjesto na kojemu bi aspirant za učenike u školi majstora mogao podnijeti zahtjev za prijem i nijedna osoba nije u stanju primiti ili prihvatiti takvog aspiranta, niti ga itko može upoznati s majstorom. Škola majstora je škola sveta. Nema favorita. Svaki učenik mora ovisiti o svojim zaslugama i biti prihvaćen bez preferenci niti zbog vjerodajnica. Jedini govor koji majstori mogu čuti i odgovoriti su misli i težnje srca. Nečije misli možda su skrivene u sopstvenom pogledu, ali one govore svoju pravu prirodu u nesigurnim notama, gde su misli reči.

Došlo je doba za one koji će sami sebe imenovati učenicima u školi majstora. Imenovanje se može izvršiti na drugi način osim odlukom. Većina ljudi je spremna da budu majstori, kao što su spremni da budu veliki ljudi i vođe civilizacije, ali malo je onih koji su spremni da se uklope i udovoljavaju zahtjevima. Oni koji daju nepristojna obećanja, koji očekuju mnogo za kratko vrijeme, koji traže rezultate i prednosti u određenom roku, koji misle da mogu vježbati na drugim ljudima i koji obećavaju svijetu da ga podigne, učinit će drugima malo dobro a sami sebi najmanje koristi. Ne može sebe imenovati učenikom drugome za koga smatra da je gospodar, niti društvu ili grupi ljudi, a imenovanje rezultira u trajnom dobru bilo kome. Majstori ne drže kuće sa muškarcima. Postoje lože, društva i grupe ljudi koji prihvataju učenike i daju tajne upute i imaju okultne prakse, ali to nisu majstori o kojima je govorilo na prethodnim stranicama.

Kad neko sebe imenuje učenikom u školi majstora, pokazuje da ne razumije šta to znači ako mu odredi vrijeme za njegovo prihvatanje. Njegovo samoimenovanje trebalo bi da bude izvršeno tek nakon dužnog razmatranja i u mirnom trenutku, i kada on ima razumijevanja da je u vječnosti i da zakazuje sastanak za vječnost, a ne podliježe vremenu. Kad se neko tako odredi, živjet će pouzdano, i premda će godine prolaziti a da on ne vidi nijedan drugi dokaz osim njegovog moralnog poboljšanja i povećanja mentalne snage, on ipak zna da je na putu. Ako to ne čini, nije napravljen od pravih stvari. Onaj koji je pravi stvari ne može iznevjeriti. Ništa mu neće smetati. On zna; a ono što zna da mu niko ne može oduzeti.

Nema velikih stvari za one koji bi mogli biti učenik, ali postoje mnoge sitnice koje su najvažnije. Sitnice su toliko jednostavne da ih ne vide oni koji gledaju kako bi radili sjajne stvari. Ali učenik ne može učiniti ništa veliko, osim odgajanjem malog.

Čistoća i hrana su jednostavni predmeti i to on mora razumjeti. Naravno da će svoje tijelo održavati čistim i nositi čistu odjeću, ali važnije je da mu srce bude čisto. Čistoća srca znači ovdje čistoću. Čistoća srca se savjetuje stoljećima. U svim životnim sferama savetovan je. Ako učenik okultne lore to osvijesti, obavijesti ga da čisto srce nije metafora; to je fizička mogućnost i može se učiniti fizičkom činjenicom. Samozvani učenik postaje prihvaćeni učenik u školi majstora kad nauči kako i započinje čistiti svoje srce. Možda će biti potrebno mnogo života kako bismo naučili kako započeti čišćenje srca. Ali kada neko zna kako i počne čistiti svoje srce, više nije neizvjestan zbog toga. Jednom kada nauči djelo kao prihvaćeni učenik, zna način i krene s čišćenjem. Proces čišćenja obuhvata cjelokupno razdoblje učeništva.

Kad mu učenik očisti srce, obavlja se i posao učenika koji obavlja. On prolazi kroz smrt dok živi i rađa se majstor. Za njegovo rođenje potrebno mu je srce. Rođen je iz srca. Nakon što se iz toga rodio, još živi u njemu, ali majstor je toga. Dok živi u svom srcu, živi sa zakonima vremena, iako je svladao vrijeme. Potrebno je snažno srce. Samo je čisto srce snažno. Nikakvi lijekovi, sedativi ili tonici neće biti od koristi. Potreban je samo jedan specifičan, jedan jednostavan. Niti jedna apoteka, niti bilo koji kult ili organizacija, sa ili bez brzih izlječenja ili sigurnih, ne mogu je opskrbiti. Jednostavno je: Jednostavna iskrenost. Neko mora biti svoj lekar i to mora pronaći. Možda je dugo bila nezapažena, ali može se pronaći u srcu. Možda će trebati dugo tražiti da ga pronađete, ali kad se pronađu i iskoriste, rezultati će uzvratiti trud.

Ali iskrenost u krupnom, onako kako zakonski, pa čak i moralni kodeksi sveta zahtevaju, nije jednostavna kakva je učeniku potrebna. Mnogo toga treba da se dobije malo suštine, naprosto. Kad se iskrenost primjenjuje na srce, ona mijenja srce. Tretman će sigurno boljeti, ali će učiniti dobro. Samo onaj ko pokušava, zna poteškoće i prepreke na koje nailazi i snagu potrebnu da pronađe i koristi iskrenost. Oni koji su već iskreni i uvijek su uvrijeđeni što im se iskrenost dovodi u pitanje, ne trebaju pokušavati.

Kad aspirant primijeni na svoje srce malo specifičnosti iskrenosti, on prestaje lagati. Kada počne prestati lagati, počinje istinski govoriti. Kad počne govoriti istinski, počinje sagledavati stvari kakve jesu. Kada počne sagledavati stvari onakve kakve jesu, počinje shvaćati kako bi stvari trebale biti. Kada počne uviđati kako stvari trebaju biti, pokušava ih načiniti tako. To radi i sa sobom.

Da se zaključi.