The Word Foundation

Kada ma prođe mahat, ma će i dalje biti ma; ali ma će se ujediniti sa mahatom i biti mahat-ma.

- Zodijak.

THE

WORD

Vol. 10 JANUAR, 1910. Ne 4

Autorska prava, 1910, HW PERCIVAL.

ADEPTS, MASTERS I MAHATMAS.

(Nastavak.)

Postoje mnoge ocjene kroz koje učenik prođe prije nego što postane vješt. On može imati jednog ili više učitelja. U tom se periodu upućuje u prirodne pojave koje su predmet vanjskih nauka, poput strukture i formiranja zemlje, biljaka, vode i njezinog širenja, te biologije i hemije u vezi s tim. Uz to i u vezi s tim, podučava se i unutrašnjim naukama o zemlji, vodi, zraku i vatri. Pokazano mu je i uči kako je vatra izvor i pokretač svih stvari koje dolaze u manifestaciju; kako je u svojim aspektima uzrok promjene u svim tijelima i kako promjenama koje su uzrokovane on prima sve manifestirane stvari vraća u sebe. Učenik je prikazan i vidi kako je zrak srednje i neutralno stanje kroz koje nemanificirana vatra uzrokuje da se nematerijalne stvari pripreme i postanu spremne da pređu u manifestaciju; kako će te stvari preći iz manifestacije, preći u vazduh i suspendirane u zraku; kako je zrak medij između osjetila i uma, između stvari koje se odnose na fizičko i onih koje privlače um. Pokazalo se da je voda prijemnik svih stvari i oblika iz zraka i da je moderni i prenosilac njih na zemlju; biti davatelj fizičkog života i biti čistač, prepravljač i izjednačivač i distributer života u svijetu. Zemlja je prikazana kao polje u kojem se materija uravnotežuje i uravnotežuje u svojim involucijama i evolucijama, polje u kojem se vatra, zrak i voda susreću i koji su povezani.

Učeniku se prikazuju sluge i radnici i u tim različitim elementima, sa silama koje djeluju kroz njih, iako on nije kao učenik doveden u prisutnost vladara elemenata. On vidi kako su vatra, zrak, voda i zemlja polja djelovanja četiri rase ili hijerarhije koje se spominju. Kako su tri rase koje su prethodile fizičkom tijelu vatra, zrak i voda. Upoznaje tijela koja pripadaju tim rasama i vidi njihov odnos prema vlastitom fizičkom tijelu, onom zemaljskom, koje je sastavljeno od bića koja pripadaju tim rasama. Pored ova četiri elementa, prikazan mu je i peti, u kojem će se pri kraju svog razvoja roditi kao vešt. Učenik je upućen u vezi s tim rasama, njihovim moćima i djelovanjem, ali on nije izveden u carstva ili sfere tih rasa sve dok nije više od učenika. Neka bića ovih rasa pozivaju se prije nego što su ga osjetila u razvoju, s njima će se upoznati prije rođenja, i prije nego što mu se povjeri i dozvoli mu da djeluje neovisno u njima i među njima.

Učenik je upućen u vezi sa zemljom i njenom unutrašnjom stranom; možda će ga odvesti u svom fizičkom telu u neke unutrašnje dijelove zemlje, gdje će se susresti s nekim rasama o kojima se govori. Učenik se podučava o magnetnim kvalitetama minerala i pokazuje kako magnetna moć deluje u zemlji i kroz njegovo fizičko telo. Pokazano mu je kako magnetizam kao tijelo i sila djeluje u sebi i kako to tijelo može popraviti u svojoj strukturi i ojačati kao rezervoar života. Jedna od dužnosti koja se od njega traži može biti i to da će naučiti moć isceljenja magnetizmom i da od sebe učini spremnim ledom i predajnikom života. Učenik je upućen u kvalitete biljaka; pokazano mu je kako se kroz njih razvijaju oblici života; podučava se godišnjim dobima i ciklusima djelovanja soka biljaka, njihovih potencija i esencija; pokazano mu je kako spojiti i manipulirati tim esencijama kao uzorcima, lijekovima ili otrovima i njihovo djelovanje na tkiva ljudskih i drugih tijela. Pokazano mu je kako otrovi postaju antidoti za otrov, kako se daju antidoti i koji je zakon proporcije koji ih kontrolira.

Od njegovih poslova u svijetu može se tražiti da bude ugledan ili nejasan ljekar. Kao takav, on može dati informaciju samoimenovanim učenicima koji su spremni primiti ih, ili može dati svijetu takve informacije koje mogu koristiti u korist.

Učenik je upućen u vezi sa astralnim ostacima mrtvih ljudi; to jest ostaci odbačenih želja onih koji su umrli. Pokazano mu je kako želje dugo ili kratko traju te se prepravljaju i prilagođavaju egu koji se ponovo vraća u fizički život. Učeniku se prikazuju oblici želja, njihove različite prirode i moći i način na koji djeluju na fizički svijet. Prikazana su bezopasna i neugledna stvorenja koja žive u čovjekovoj atmosferi. Od njega se može tražiti da spreči takva bića da napadaju čovečanstvo, kada čovečanstvo dozvoli zaštitu. Takođe može biti njegova dužnost da dezintegriše neka od tih bića kada oni pređu svoje granice i ometaju čovjeka. Ali učenik ne može suzbiti takva stvorenja ako želje i misli ljudi to ne dopuštaju. Uče se kako komunicirati i pozivati ​​prisutnost bića ovih svjetova; to znači da je on, u njihovim imenima, upućen u oblike njihovih imena, izgovor i intonaciju tih imena, kao i simbole i pečate koji ih zagovaraju i nameću. Mora se detaljno upoznati s tim stvarima pod neposrednim nadzorom svog učitelja, prije nego što mu je dozvoljeno da vježba sam. Ako učenik pokušava narediti ove nazočnosti ili utjecaje, a da ih nije temeljito savladao, može izgubiti život na sličan način kao onaj koji ga izgubi dok eksperimentira s hemijom ili električnom energijom, bez primjerenih mjera opreza da bi se zaštitio.

Učenik koji će se u tom životu roditi u novi život kao vješt, prije svog je života potrebno da napusti užurban život i povuče se u neko mirno i osamljeno mjesto ili u zajednicu škole kojoj pripada . Preokret u životu čovjeka je početak opadanja njegove fizičke moći. Kod nekih se muškaraca to događa u trideset pet, a s drugima tek u njihovoj pedesetoj godini. Uspon života fizičke muškosti obilježen je povećanjem snage principa sem. Ta se snaga povećava sve dok ne dostigne svoju najvišu točku, tada počinje padati snagu sve dok čovjek ne postane toliko nemoćan koliko je bio u stanju djeteta. Preokret u životu dolazi nakon najviše točke sjemenske moći. Učenik ne može uvek da kaže kada je dostignuta najviša tačka; ali ako napusti svijet radi adekvatnosti u tom životu i tijelu, to mora biti dok se njegova moć povećava, a ne onda kada je u opadanju. Funkcija seksa mora da je prestala u mišljenju i djelovanju prije nego što je mogao započeti formiranje tog tijela čije će ga rođenje učiniti vještim. Kada napusti svijet u tu svrhu, on ne raskida nikakve veze, zanemaruje nikakve povjerenja, nije serenadisan i njegov odlazak nije najavljen. Često ostavlja neprimijećen i njegova misija je muškarcima nepoznata. Njegov je odlazak prirodan kao i prolazak za sat vremena.

Učenik je sada pod brigom i vodstvom iskusnog vještice koja će biti prisutna s njim do rođenja. Učenik prolazi kroz proces analogan onome kroz koji žena prolazi tokom gestacije i rođenja djeteta. Svi semenski otpadi zaustavljeni su, snage i suštine tijela sačuvane su ga kako ga je učio u svojim početnim fazama učeništva. Pokazano mu je kako se svaki pojedini organ tijela odrekao nečega od sebe prema stvaranju i razvoju tijela koje se formira, koliko u njemu; iako ono što se formira u novom tijelu nije iste vrste niti je iste svrhe kao organ iz kojeg dolazi. Puni adepti kao takvi, u fizičkim tijelima i izvan njih, učenik je upoznao i komunicirao s njim, dok on napreduje u razvoju prema adeptship-u. To je tako, kako bi se mogao sve više upoznati s prirodom i životom sposobnog i kako bi se mogao inteligentno roditi. On može živjeti među ili posjetiti zajednicu adepova ili onu u kojoj vladaju adepti.

U zajednici kao što je ranije opisano kao ranoj rasi fizičkog čovjeka koji je očuvan u svojoj prirodnoj čistoći, učenik fizičku čovječnost vidi onakvom kakva je bila prije nego što se klasa čulnih umova inkarnirala među njima. Ova zaliha je sačuvana kako bi čovječanstvo moglo biti provedeno u svojoj fizičkoj liniji neprekinuto od vremena nastanka fizičkog do trenutka prelaska iz fizičke čovječanstva četvrte rase u petu rasu i šestu rasu i čovječanstvo sedme rase, ili kroz fizičku , psihičke, mentalne i duhovne faze; ljudi, adepti, majstori i mahatme. Čistu fizičku rasu među kojom se kreću adepti učenik vidi kako im je sezona određena u prirodi za samoobnavljanje. Vidi se da osim takvih sezona nemaju želju za seksom. On u njima vidi vrste snage i ljepote i gracioznost pokreta u koje je sadašnje čovječanstvo predodređeno da ponovno narastu kad će naučiti rasti i izvan svojih sadašnjih apetita seksa i smisla. Ova zajednica ranog čovječanstva smatra adepte i gospodare koji mogu biti među njima, kao što djeca smatraju i njihovim očevima; u jednostavnosti i iskrenosti, ali bez straha ili strepnje koju neka deca imaju svojih roditelja. Učenik saznaje da ako učenik ne uspije u razdoblju kroz koje prolazi, nakon smrti se ne gubi, niti zapleće ili zaostaje prije nego što se vrati u život kao što mogu biti drugi ljudi, već da onaj koji ne uspije steći adekvatnu dužnost nakon što je postigao određenu točku na putu postignuća, vodi ga vještica pod čijom upravom djeluje kroz stanja smrti i natrag u fizički život i rođenje kao jedna od zajednica među kojima žive adepti. U tom rođenju on će sigurno steći adeprethip.

Dok učenik napreduje, on vidi da adeptovi, kao takvi, nemaju unutrašnje organe slične onima u svojim fizičkim tijelima. On vidi da su organi fizičkog tijela potrebni za stvaranje i očuvanje fizičkog tijela, ali osim toga oni odgovaraju moćima i sposobnostima drugih svjetova. Alimentarni kanal nije potreban u adpektu jer adept kao takav ne zahteva fizičku hranu. Ne postoji izlučivanje žuči niti cirkulacija krvi u adpetitu, niti postoji bilo koji od proizvoda koje je fizičko tijelo proizvelo i razvilo da bi održalo svoju strukturu. Adept ima svoje fizičko tijelo koje sve to radi, ali je odvojeno biće i nije njegovo fizičko tijelo. Istina, fizičko tijelo adepta ima svoje tijelo oblika djevice (♍︎ linga sharira), ali astralno adekvatno tijelo o kojem se ovdje govori je usavršeno vješto tijelo, tijelo želje škorpije (♏︎ kama), koje je komplement tijela oblika djevice .

Učenik osjeti promjene koje se događaju unutar i kroz njegovo fizičko tijelo i postaje svjestan svog rođenja. Ovo je događaj njegovog života napora. Njegovo rođenje je jednako fizičkoj smrti. To je odvajanje tela od tela. Moţe mu prethoditi sukob i buka snaga i tečnosti fizičkog tijela, a prisustvovat će ga zabrinutost ili smirenost i blagost poput večeri, na sjaju zalazećeg sunca. Bez obzira na to je li muka poput buke groma usred duboke tame skupljajući se oblaka ili tihe slave umirućeg sunca, naizgled smrt fizičkog slijedi rođenjem. Kao što je nakon oluje ili bujnog zalaska sunca mrak osvetljen zvijezdama i laganom poplavom izlazećeg mjeseca, tako se izlazi iz napora svladavanja, tako izrasta u smrt, novo rođeno biće. Adjekt izlazi iz njegovog fizičkog tijela ili iz njega u onaj svijet za koji se činilo da tako dobro poznaje, ali za koji smatra da zna, ali malo. Njegov vješt učitelj, prisutan pri njegovom rođenju, prilagođava ga svijetu u kojem sada živi. Kao i promjene u djetetovom tijelu koje su učinjene njegovim ulaskom u fizički svijet, tako se i promjene događaju u novorođenom apetitu kako se diže iz svog fizičkog tijela. Ali za razliku od novorođenčeta, on je u posjedu svojih novih osjetila i nije nemoćan.

Veliki deo onoga što je opisano o životu aspiranta u školi čula odnosi se na samoimenovanog učenika u školi majstora, tako da se odnosi na poštovanje samokontrole i nege tela. Ali zahtevi aspiranta za učenike u školi majstora razlikuju se od zahteva u drugoj školi po tome što samoimenovani učenik neće pokušavati razvoj ili upotrebu psihičkih osjetila. On mora koristiti svoja fizička osjetila u promatranju činjenica i u snimanju iskustava, ali ne smije prihvatiti ništa što su mu dokazala njegova čula, osim ako to nije sankcionirano njegovim umom. Njegova čula nose dokaze, ali test se postavlja razumom. Ne postoji starosna granica za aspiranta na učenike u školi majstora. Može se imenovati učenikom kad je veoma star. On možda neće postati prihvaćeni i upisani učenik u taj život, ali njegov korak će ga približiti tački učeništva u uspješnom životu. Samoprozvani učenik obično je onaj koji se tiče nejasnih stvari, postavljajući sebi ili drugima pitanja o kojima uglavnom ne razmišlja. Možda će biti zainteresirani za teme od misterije do osjetila ili za mentalne probleme i procese. Psihičke sposobnosti njemu su možda pripale od rođenja ili se pojavljuju tokom studija. U oba slučaja, samoimenovani učenik koji želi ući u školu majstora mora suzbiti i zaustaviti upotrebu tih sposobnosti. Suzbijanje bez ozljeda uslijedilo je tako što je njegovo zanimanje pretvorilo iz samih osjetila u subjekte koje ova čula predstavljaju. Samozvani učenik koji je prirodno u posjedu psihičkih sposobnosti može brzo postići napredak u mentalnom razvoju ako će zatvoriti vrata psihičkom svijetu. Kad tako zatvori vrata, trebao bi pokušati ući u mentalni svijet koristeći i razvijajući mentalne sposobnosti. Kad popuši psihičke poplave, oni se podižu kao energija i on prima akcelektivnu mentalnu snagu. Ovaj put možda će trebati dugo putovanje u odnosu na rezultate dobijene u školi osjetila, ali na kraju je to najkraći put do besmrtnosti.

Nastavlja se.