Tvrdim razmišljanjem i sudbinom Harold W Percival

Riječ

Razmišljanje i sudbina

Uvod u razmišljanje i sudbinu Sa kratkim prikazom silaska čovjeka u ovaj ljudski svijet i kako će se vratiti u vječni poredak napredovanja