Tvrdim razmišljanjem i sudbinom Harold W Percival

Riječ

Razmišljanje i sudbina

Razmišljanje i sudbina sa kratkim prikazom silaska čoveka u ovaj ljudski svet i kako će se vratiti u večni poredak progresije