Demokracija je samouprava Harolda W. Percivala, treći tisak koji je objavila Fondacija Word

Riječ

Demokracija je samouprava Harolda W. Percivala, treći tisak koji je objavila Fondacija Word

Jednostavno pisani eseji o čovjekovoj dužnosti prema sebi, saradnicima, društvu, prirodi i kosmosu.